Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2020 (XI.12.) önkormányzati rendelete

a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről és nyilvános területekről

Hatályos: 2020. 11. 12 - 2020. 12. 11

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03) Kormányrendelet, valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármestere a következőket rendeli el:


1. §


Hajdúszoboszló Város belterületén az alábbi közterületeken, illetve nyilvános területeken az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot (orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk) köteles viselni mindenki


a) a bölcsőde, a köznevelési intézmények, a játszóterek, a kutyafuttató, az egészségügyi intézmények, a szociális intézmények, a közigazgatási szervek, a piacok területén,

b) az a) pontban felsoroltak bejáratai előtt-, továbbá a közszolgáltatók, az üzletek, a pénzintézetek, a posták, a gyógyszertárak, a lottózók, a nemzeti dohányboltok bejáratai előtt a várakozás céljára használt területen, a várakozás időtartama alatt,

c) minden közterületen, vagy nyilvános területen 2 főt elérő vagy azt meghaladó, nem közös háztartásban élő személyek közötti társas érintkezés esetén.


2. §


Ez a rendelet 2020. november 12-én 12:00 órakor lép hatályba és 2020. december 11-én hatályát veszti.            Czeglédi Gyula                                                           Dr. Korpos Szabolcs

             polgármester                                                                        jegyző