Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020 (VI.25.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 25

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4) bekezdés, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes  szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. §-a és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 54. § (5) bekezdése rendelkezéseire is, a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) a) Hasznosítási jogosultság pályázat útján, nyilvános árverésen történő licitálással nyerhető el főszezonban a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 5. számú és 6. számú mellékletében felsorolt árucikkek közül könyv, levelezőlap, játék, ajándék, továbbá egyéb élelmiszer termékek közül kizárólag előre csomagolt mézek, dzsemek, levárok, teaüvek, hidegen sajtolt olajok valamint közérzetjavító és étrend-kiegészítő termékek, (előre csomagolt, szárított növények, szárított gombák,  illóolajok, cseppek, aromaterápiás termékek, levendula termékek, kézműves szappanok, tinktúrák) közterületen elhelyezett önkormányzati tulajdonú pavilonban történő árusításához. Az egyes pavilonokban végezhető tevékenységek listája a nyilvános árverésre történő jelentkezés feltételeit tartalmazó pályázati kiírásban is rögzítésre kerül.


Záró rendelkezések


2. §


Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.          Czeglédi Gyula                                                               Dr. Korpos Szabolcs

           polgármester                                                                              jegyző