Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az építési, telekalakítási változtatási tilalomról szóló 14/2013. (VII.10.) sz. KT rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2015. 03. 02 - 2015. 03. 02

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az építési, telekalakítási változtatási tilalomról szóló 14/2013. (VII.10.) sz. KT rendelet hatályon kívül helyezéséről 1

2015.03.02.

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 20. §. (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti az építési, telekalakítási változtatási tilalomról szóló 14/2013. (VII.10.) sz. KT rendelet.

2. § (1) A rendelet 2015. március 02-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Mikepércs, 2015. február 27.
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. március 3. napjával.