Mikepércs Község Önkormányzat Polgármesterének 21/2020. (XI.30.) számú polgármesteri rendelete

a fertőzött növényi hulladékok szabadtéri égetéséről szóló 11/2017. (V.30.) számú KT rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 12. 02 - 2020. 12. 02

Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése felhatalmazó rendelkezésére, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a következőket rendeli el: 1. §


  1. Hatályát veszti a fertőzött növényi hulladékok szabadtéri égetéséről szóló

11/2017. (V.30.) számú KT rendelet.


2. §


(1) Jelen rendelet 2020. december 1. napján került kihirdetésre.

(2) Jelen rendelet 2020. december 2. napján lép hatályba.

(3) Jelen rendelet 2020. december 2. napján hatályát veszti.Mikepércs, 2020. november 30.
Tímár Zoltán s.k.                                   ph.                                    dr. Vojtkó-Pék Ildikó s.k.

  polgármester                                                                                                  jegyző