Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 8/2011. (VI.06.) számú KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01 - 2016. 04. 01

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 8/2011. (VI.06.) számú KT rendelet módosításáról1

2016.04.01.

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A talajterhelési díjról szóló 8/2011 (VI.06.) számú KT rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (4) A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában 50 liter/fő/nap az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.”

2. § A R. 4. § (6) bekezdése hatályát veszti.

3. § A R. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (7) A talajterhelési díjat a Mikepércs Községi Önkormányzat 60600046-11121938 számú talajterhelési díj beszedési számlája javára kell befizetni.”

4. § A rendelet 2016. április 01. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. április 2. napjával.