Mikepércs község képviselő testületének 6/2016 (III.31..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2016. (III. 31.) számú rendelete A talajterhelési díjról szóló 8/2011. (VI.06.) számú KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

6/2016. (III. 31.) számú rendelete


A talajterhelési díjról szóló 8/2011. (VI.06.) számú KT rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§


A talajterhelési díjról szóló 8/2011 (VI.06.) számú KT rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§ (4) A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában 50 liter/fő/nap az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.”

2.§

A R. 4.§ (6) bekezdése hatályát veszti.

3.§

A R. 4.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (7) A talajterhelési díjat a Mikepércs Községi Önkormányzat 60600046-11121938 számú talajterhelési díj beszedési számlája javára kell befizetni.”

4.§

A rendelet 2016. április 01. napján lép hatályba.Tímár Zoltán s.k.                               ph.                               dr. Vántus Tamás s.k.

  polgármester                                                                                             jegyző