Mikepércs község képviselő testületének 2/2017 (II.24..) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 02. 27

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete


a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §


Helyi népszavazást a mikepércsi választópolgárok húsz százaléka kezdeményezhet.

2. §


  1. Ez a rendelet 2017. február 27. napján lép hatályba.


  1. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 16/2001. (IX. 24.) számú rendelete.

Mikepércs, 2017. február 24.Tímár Zoltán

dr. Vántus Tamás

polgármester

jegyző