Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II. 11.) sz. rendelete

Mikepércs Község Képviselő-testületének a telekadóról szóló 30/2003 (XII.15.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 02. 12

Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése felhatalmazó rendelkezése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK


1. §


(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Község képviselő testületének a Telekadóról szóló, többször módosított 30/2003 (XII.15.) számú rendelete.


(2) Ez a rendelet 2021. február 12-én lép hatályba.Mikepércs, 2021. február 11.
      Tímár Zoltán.sk.                            ph.                               dr. Vojtkó-Pék Ildikó sk.

                                       polgármester                                                                                     jegyző
A rendelet kihirdetve: 2021. február 11. 15:00.-kor.


Mellékletek