Mikepércs község képviselő testületének 2/2018 (II.14..) önkormányzati rendelete

A helyi épített és természeti értékek védelméről, azok megóvásáról és kezelésükkel kapcsolatos szabályokról szóló 4/2010. (II.01.) sz. KT rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 02. 15

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2018. (II.14.) sz. KT rendelete

A helyi épített és természeti értékek védelméről, azok megóvásáról és kezelésükkel kapcsolatos szabályokról szóló 4/2010. (II.01.) számú KT rendelet hatályon kívül helyezéséről


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Hatályát veszti a helyi épített és természeti értékek védelméről, azok megóvásáról és kezelésükkel kapcsolatos szabályokról szóló 4/2010. (II.01.) számú KT rendelet.


2. §


Jelen rendelet 2018. február 15. napján lép hatályba.Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                                           dr. Vántus Tamás s.k.

  polgármester                                                                                                        jegyző


A rendelet kihirdetve:

Mikepércs, 2018. február 14.


                                                                                                                     dr. Vántus Tamás s.k.

                                                                                                                                 jegyző