Mikepércs község képviselő testületének 16/2016 (X.20..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. sz. (X.20.) KT rendelete Mikepércs Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.10) KT rendeletének módosítása

Hatályos: 2016. 10. 21

Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének

                                       16/2016. sz. (X.20.) KT rendelete


Mikepércs Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.  (III.10) KT rendeletének módosításaMikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2016. (III.10.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §


A 2/2016. (III.10.) számú rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését


                                         793.060 ezer Ft költségvetési bevétellel

                                         887.151 ezer Ft költségvetési kiadással

- 94.091 ezer Ft költségvetési egyenleggel, költségvetési hiánnyal

94.091 ezer Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.

2. §


A rendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(1) A 2 §-ban jóváhagyott 793.060 ezer Ft összegű önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet tervezet 1. számú melléklete tartalmazza.


A bevételek összegéből

678.946 ezer Ft működési bevétel

      114.114 ezer Ft felhalmozási bevételA rendelet 3. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) A 2 §-ban jóváhagyott 887.151 ezer Ft kiadási főösszegből

                                    761.846 ezer Ft a működési kiadás

        125.305 ezer Ft a felhalmozási kiadás.

3. §.(1)  A rendelet 7. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(15) Az önkormányzat általános- és céltartalékot képez 25.340 ezer Ft összegben a költségvetés számainak előre nem látható, kedvezőtlen negatív irányú változása esetére, amely fakadhat év közben felmerülő többletigényekből ill. előre kalkulált bevételek egészben vagy részben történő elmaradásából. „


Záró rendelkezések4. §.


Ez a rendelet a 2016. október 21-én lép hatályba.
Tímár Zoltán sk.                                        dr. Vántus Tamás sk.

               polgármester                                                      jegyzőA rendelet kihirdetve:


Mikepércs, 2016. október 20.


dr. Vántus Tamás

                                                                                     jegyző