Mikepércs község képviselő testületének 9/2019 (V.13..) önkormányzati rendelete

Mikepércs község képviselő testületének 9/2019 (V.13..) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 15

Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének9/2019. (V. 13. ) számú KT rendeleteA pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Mikepércs Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában 26. § - ában, 32. § (3)  bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §  1. A pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14/B §

(3 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(3) A támogatás iránti kérelmet a gyermek születését követő 180 napon belül lehet benyújtani.


  1. A Rendelet  14/B § (4 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(4) A kérelemhez csatolni kell a támogatásra jogosító gyermek adatait, valamint a családban együtt élőknek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló nyilatkozatát.


2.§


Záró rendelkezésekA rendelet 2019. május 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2018. december 31. napját követően született gyermekekre kell alkalmazni.   Mikepércs, 2019. május  13.            Tímár Zoltán s.k.                                  ph.                                   dr. Vántus Tamás s.k.

               polgármester                                                                                         jegyző