Mikepércs község képviselő testületének 18/2017 (IX.29..) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2017. (III.14.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 01

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2017. (IX. 29.) számú rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2017. (III. 14.) számú rendeletének módosításáról

Mikepércs Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

  1. §

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2017. (III. 14.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés.

2. §


Az R. 1. számú mellékletének  2. pontja hatályát veszti.

Záró rendelkezés


Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba.


Mikepércs, 2017. szeptember 29.Tímár Zoltán s.k.                                                                     dr. Vántus Tamás s.k.

polgármester                                                                                            jegyző       


A rendelet kihirdetve: 

Mikepércs, 2017. szeptember 29.


                                                                                                   dr. Vántus Tamás s.k.

                                                                                                                 jegyző