Mikepércs község képviselő testületének 22/2020 (XII.14..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 18/2020. (XI. 30.) sz. polgármesteri rendeletének hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2020. 12. 16

– Mikepércs Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló

478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet

továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése felhatalmazó rendelkezése alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el –


1. § (1) Az 535/2020. számú Korm.rendeletben foglaltaknak megfelelően, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § rendelkezései alapján, Mikepércs Községi Önkormányzat a helyi adókról szóló 18/2020. (XI. 30.) sz. polgármesteri rendelete, valamint annak rendelkezései nem lépnek hatályba.

2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Mikepércs, 2020. december 14.   Tímár Zoltán sk.                                      dr. Vojtkó-Pék Ildikó sk.

        polgármester                     ph                               jegyző


Záradék:

Az alaprendelet kihirdetésének időpontja: 2020. december 15.
dr. Vojtkó-Pék Ildikó sk.

jegyző