Mikepércs község képviselő testületének 13/2013 (VII.10..) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2013. 07. 11

1. §


(1) Mikepércs Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatát módosító 1/2010. (II.01.) számú, a 15/2010. (V. 06.) számú, 19/2010. (VI. 14.) számú és a 12/2011. (XII.08.) számú KT. rendeletei hatályukat vesztik jelen rendelet kihirdetésének napján, s rendelkezéseiket a folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.


(2) A tömbösített telekalakítás alóli felmentés feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 7/2011. (V.02.) számú rendelet hatályát veszti jelen rendelet kihirdetésének napján, s rendelkezéseiket a folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.


2. §


A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, a helyben szokásos módon.
Tímár Zoltán sk.                                           ph.                             Dr. Dászkál Tibor Ákos sk.

 polgármester                                                                                               jegyzőA rendelet kihirdetésre kerül: 2013. július 11.


         Dr. Dászkál Tibor Ákos sk.

jegyző