Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 60/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete

a közterületen és nyilvános helyeken a kötelező maszk-használat szabályairól

Hatályos: 2020. 11. 24

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 60/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete

a közterületen és nyilvános helyeken a kötelező maszk-használat szabályairól

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) hatálya alatt

  • a) a hódmezővásárhelyi piac (6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 96.) területén,
  • b) a hódmezővásárhelyi Nagyállomás-vasútállomás, Népkerti Vasútállomás és az Autóbusz-állomás (6800 Hódmezővásárhely, Bocskai utca 5.) területein,
  • c) Hódmezővásárhely teljes közigazgatási területén elhelyezkedő autóbusz-megállóhelyek területein,
  • d) Hódmezővásárhely közigazgatási területén lévő oktatási (kivéve a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti digitális munkarendben működő iskolákat) és valamennyi nevelési intézmény (bölcsőde, óvoda), valamint az üzletek (beleértve a bevásárló központokat, hipermarketeket, szupermarketeket, diszkontokat is) bármely bejáratától számított 10 méteres közterületi távolságon belül, valamint ezen intézményekhez, üzletekhez tartozó parkolók teljes területén a nyitvatartási idő alatt, minden hatodik életévét betöltött személynek a szájat és orrot eltakaró maszk használata kötelező.

(2) Az (1) bekezdésben előírt kötelezettség a Hódmezővásárhely, Árpád utca 21. szám (Tájház) előtti közterületen előre meghatározott időpontokban tartott „Árkádos Kézműves Piac” területén, annak nyitvatartási ideje alatt is alkalmazandó.

2. § Az 1. §-ban írt kötelezettség megsértése esetén a Korm.rendelet 23. § rendelkezései alkalmazandók.

3. § (1) Ezen rendelet 2020. november 11. 18 óra 00 perckor lép hatályba.

(2) A rendelet a 484/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 28. §-ban meghatározott időpontban hatályát veszti.