Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 60/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete

a közterületen és nyilvános helyeken a kötelező maszk-használat szabályairól

Hatályos: 2020. 11. 24

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


(1)[1] A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) hatálya alatt

a) a hódmezővásárhelyi piac (6800 Hódmezővásárhely, Szabadság tér 96.) területén,

b) a hódmezővásárhelyi Nagyállomás-vasútállomás, Népkerti Vasútállomás és az Autóbusz-állomás (6800 Hódmezővásárhely, Bocskai utca 5.) területein,

c) Hódmezővásárhely teljes közigazgatási területén elhelyezkedő autóbusz-megállóhelyek területein,

d) Hódmezővásárhely közigazgatási területén lévő oktatási (kivéve a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti digitális munkarendben működő iskolákat) és valamennyi nevelési intézmény (bölcsőde, óvoda), valamint az üzletek (beleértve a bevásárló központokat, hipermarketeket, szupermarketeket, diszkontokat is) bármely bejáratától számított 10 méteres közterületi távolságon belül, valamint

ezen intézményekhez, üzletekhez tartozó parkolók teljes területén a nyitvatartási idő alatt,

minden hatodik életévét betöltött személynek a szájat és orrot eltakaró maszk használata kötelező.


(2)[2] Az (1) bekezdésben előírt kötelezettség a Hódmezővásárhely, Árpád utca 21. szám (Tájház) előtti közterületen előre meghatározott időpontokban tartott „Árkádos Kézműves Piac” területén, annak nyitvatartási ideje alatt is alkalmazandó.

2. §

 Az 1. §-ban írt kötelezettség megsértése esetén a Korm.rendelet 23. § rendelkezései alkalmazandók.

3. §

 (1) Ezen rendelet 2020. november 11. 18 óra 00 perckor lép hatályba.

 (2) A rendelet a 484/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 28. §-ban meghatározott időpontban hatályát veszti.

[1]

A rendelet szövegét a 67/2020. (XI.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020. november 24-től

[2]

Megállapította 61/2020. (XI.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. november 14-től