Mikepércs község képviselő testületének 12/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 31 - 2017. 05. 31

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2017. (V. 30.) rendelete


a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

  1. §


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2017. (II. 24.) sz. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(3) A településen keletkezett zöldhulladékot az általa üzemeltett létesítményben átveszi. Gyűjtőpont a nem szennyezett, települési eredetű zöldhulladékok elhelyezésére: Debreceni Regionális Hulladékkezelő Telep, 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b.”

2. §

A rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.


Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                                          dr. Vántus Tamás s.k.

    polgármester                                                                                          jegyző