Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Hatályos: 2021. 01. 29

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

(1) A rendelet területi hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén tevékenykedő, egészségügyi szolgáltatást végző orvosokra és védőnőkre.

2.§

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 23 háziorvosi körzetet alakít területi ellátási kötelezettséggel jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

(2) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 9 gyermekorvosi körzetet alakít területi ellátási kötelezettséggel jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.

(3) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 4 gyermekfogorvosi körzetet alakít területi ellátási kötelezettséggel jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.

(4) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 8 vegyes korcsoportú fogászati körzetet alakít területi ellátási kötelezettséggel jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.

(5) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 területi védőnői körzetet alakít jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint

(6)[1] Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 7 iskolavédőnői körzetet alakít jelen rendelet 6. melléklete szerint.

(7)[2]

(8)[3]

(9) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 háziorvosi ügyeleti körzetet alakít, melynek ellátási területe Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területe.

3.§

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 24/2002. (06.14.) sz. Kgy. rendelet.

[1]

A rendelet szövegét a 3/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2021. január 29-től

[2]

Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2021. január 29-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2021. január 29-től