Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Hatályos: 2016. 09. 14- 2022. 04. 28

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

2016.09.14.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet területi hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén tevékenykedő, egészségügyi szolgáltatást végző orvosokra és védőnőkre.

2. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 23 háziorvosi körzetet alakít területi ellátási kötelezettséggel jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

(2) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 9 gyermekorvosi körzetet alakít területi ellátási kötelezettséggel jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint.

(3) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 4 gyermekfogorvosi körzetet alakít területi ellátási kötelezettséggel jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint.

(4) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 8 vegyes korcsoportú fogászati körzetet alakít területi ellátási kötelezettséggel jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint.

(5) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 területi védőnői körzetet alakít jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint

(6) [1] Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 7 iskolavédőnői körzetet alakít jelen rendelet 6. melléklete szerint.

(7) [2]

(8) [3]

(9) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 háziorvosi ügyeleti körzetet alakít, melynek ellátási területe Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területe.

3. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 24/2002. (06.14.) sz. Kgy. rendelet.

1. melléklet

HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Andrássy út 2-36, 1-45
Bercsényi utca 2-32
Berzsenyi utca teljes
Csengettyű köz teljes
Deák Ferenc utca teljes
Farkas utca teljes
József Attila utca 20-46, 11-51
Kossuth tér 6
Könyves utca 2-26
Lánc utca teljes
Mária Valéria utca teljes
Márton utc ateljes
Nagy Sándor utca teljes
Petőfi S. u.teljes
Szántó Kovács János utca 2-16
Szegfű utca teljes
Szent Antal utca teljes
Teleki utca18-50
Virág utca teljes
Zsigmond utca teljes
Szegedi u. Csárpateleki út közti vajháti külterület.

2. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Andrássy utca 38-50
Bocskai utca teljes
Eszperantó utca teljes
Hódtó utca 4-6,1-11
Liszt Ferenc utca teljes
Ormos Ede utca 1-15
Rózsa utca teljes
Tóalj utca 29-83

3. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Álmos utca teljes
Árok utca teljes
Bakay utca teljes
Bem utca teljes
Csillag utca teljes
Damjanich utca 1-55/A
Egressy B. utca teljes
Fehérvári utca teljes
György utca teljes
Halász utca teljes
Hódi Pál utca teljes
Hősök tere 1-7
Imre utca 1-29
Kalász utca teljes
Kard utca teljes
Királyszék utca teljes
Kígyó utca teljes
Korona utca teljes
Kossuth tér 4, 1-7
Kökény utca teljes
Könyök utca 22-34, 23-33
László utca 1-11
Lázár utca 32-48, 1-69/A
Madách Imre utca teljes
Malom utca teljes
Meggyesi utca teljes
Nyizsnyai Gusztáv utca teljes
Pacsirta utca teljes
Rigó utca teljes
Sarolta utca teljes
Szántó Kovács János u. 1 - 11
Száraz utca teljes
Szél utca teljes
Szög utca teljes
Szőlő utca teljes
Vajda utca teljes
Veres utca teljes
Vívó utca teljes
Zrínyi utca 2- 140

4. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Arany János utca teljes
Árpád utca teljes
Bárány utca teljes
Cukor utca teljes
Damjanich utca 2-34
Dózsa György utca 2-42,1-35
Galamb utca 2-56,1-25
Gyulai utca 2-14, 1-21
József Attila utca 2-18
Kazinczy utca teljes
Könyves utca 1-35
Lázár utca 2-30
Lenkei utca teljes
Miklós utca 1- 13
Oldalkosár utca 2-4, 6, 8, 10, 12 -22
Pálffy utca 3, 3 /A
Szalai utca 1-7
Szántó Kovács János utca 16-56, 13-61
Szőnyi utca teljes
Teleki utca 2-16
Tóalj utca 1-27
Zsoldos utca teljes
Szegedi út bal oldala - Kishomok, Kopáncs - a Csárpateleki útig terjedő külterület.

5. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Ádám utca teljes
Bajnok utca teljes
Balassa utca 2-22, 1-15
Beöthy utca teljes
Cserei utca teljes
Damjanich utca 36-116,57- 101
Dózsa György utca 37-101, 44-104
Fecske utca teljes
Galamb utca 27-65/A
Holló utca teljes
Ilona utca teljes
Imre utca 2-24
Kemény utca teljes
Kis Ernő utca teljes
Könyök utca 2-20, 1-21
László utca 2-38
Miklós utca 2-12
Ráday utca teljes
Simon utca teljes
Szalai utca 2-18
Szerencse utca 3-33
Szigligeti utca teljes
Szivárvány utca teljes
Török Bálint utca teljes
Zsedényi utca teljes

6. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Agyag utca 13 -57
Akácfa utca teljes
Ábrai Károly utca teljes
Bánfy utca teljes
Doboz utca teljes
Dobó Katalin utca teljes
Észak utca 90-152, 99-143
Fűzfa utca teljes
Gorkij utca teljes
Határ utca teljes
Hattyas utca 28-36, 29-39
Jókai utca 127-216, 145-209
Juhász Mihály utca teljes
Király utca teljes
Kovács István utca 2-32
Lévai utca 50-134
Munkás utca teljes
Nefelejcs utca teljes
Pál utca36-90, 37-103
Puskin utca teljes
Sarkantyú utca18-34, 13-37
Tátra utca teljes
Török utca teljes
Mártélyi út és a Szentesi út által határolt külterület.

7. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Agyag utca 2-42
Báthory utca teljes
Botond utca teljes
Csík 2-20, 25-31
Dohány utca teljes
Endrei telep teljes
Észak utca 75-97
Gyulai utca16-24, 23-45/A
Hajnal utca teljes
Hattyas utca 2-24, 1-27
Jókai utca 98-122, 95-141
Kalap utca teljes
Kálmán utca 2-16, 1/A-19
Kisfaludy utca 2-36, 1-79
Lévai utca 2/A-46, 1-35
Nád utca 14-20, 11 -17
Nyárfa utca 2-46, 1-35/A
Pál utca 2-34, 1-35
Pálffy utca 2-78, 1, 5-81
Rákóczi utca 1-37
Révai utca teljes
Sarkantyú utca 2-16, 1-11
Sárkány utca 2-18, 1-9
Serháztér utca 6.
Szántó Kovács János u 58-140, 63-145
Szék utca teljes
Teleki utca 1-19
Külterület: Szentesi országút jobb oldalán lévő tanyák.

8. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Arany utca teljes
Daru utca teljes
Eötvös utca teljes
Ezüst utca teljes
Esze Tamás utca teljes
Felhő utca teljes
Gerle utca teljes
Gregus Máté utca teljes
Jókai utca 1-45, 2-26
Kassa utca teljes
Kutasi út 1-61
Mózes utca teljes
Ötvenhat mártír utca teljes
Rárósi utca teljes
Szabadság tér 2-56, 78-98, 1-55, 77-93
Teleki utca 51
Vámház utca teljes
Rárósi út és a Kutasi út által határolt külterület.

9. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Búza utca teljes
Béla cigány utca teljes
Csík utca 1-21
Dél utca teljes
Eke utca teljes
Észak utca 1-19,2-26
Jókai utca 47-65,28-44
Károlyi utca teljes
Kocka utca teljes
Lőrinc pap utca 2-2/A, 1 -15
Mester utca 43-85, 56-96
Nád utca 1-9, 2-12
Ólom utca teljes
Pipacs utca 2-4
Rét utca teljes
Szent István utca teljes
Szent László utca páros oldal
Teleki utca 25-47
Vidacs utca teljes
Derekegyházi út és a Rárósi út által határolt külterület.

10. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Andrássy út 54-56/A, 47
Bajcsy-Zsilinszky utca 2-48,1-29
Bercsényi utca 1-41
Béldy utca teljes
Búvár utca teljes
Csiga utca teljes
Dáni utca 2-34,1-4I
Duna utca teljes
Ferenc utca teljes
Garay utca teljes
Gárdonyi utca teljes
Gomba utca 1-9
Gonda József utca teljes
Ilka utca teljes
Kálvin János tér teljes
Kinizsi utca teljes
Klauzál utca 1-67
Konti utca teljes
Kutasi út 2-4
Lendvay utca teljes
Mátyás utca 4-24
Öregmagtár utca teljes
Szabadság tér 60-74,57-75
Szent István tér teljes
Szeremlei utca teljes
Táncsics Mihály utca teljes
Toldi utca 1-7
Vertics J. utca teljes
Vidra utca teljes
Völgy utca teljes
Vöröskereszt utca teljes
Batidai külterület

11. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Anna utca teljes
Bajcsy-Zsilinszky utca 50-68, 31-81
Bajza utca teljes
Bálint utca 2-42,1-21
Dob utca teljes
Éva utca 4-12,1-7
Fény utca 2-8
Kasza utca teljes
Kistópart utca teljes (1, 3, 5, 7, 9 kivételével)
Klauzál utca 2-34
Levél utca 2-4
Mátyás utca 28-50/A, 1-43
Mérleg utca teljes
Püspök utca 2-36/A, 51-65
Réz utca teljes
Tavasz utca teljes
Toldi utca 2-6
Vas utca teljes
Az Erzsébeti út jobb oldali külterülete

12. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Bánát utca teljes
Csomorkányi utca 2-42, 1-37
Délibáb utca 3-45
Endre Béla utca teljes
Erdély utca teljes
Fáncsy utca 2-42, 3-55
Fáy utca teljes
Gellért utca teljes
Józsa utca teljes
Kiserdo sor 4-20, 3-17
Kölcsey utca 2-44, 1-45
Makai utca 2-44, 1-47
Maros utca teljes
Nádor utca 4-42, 1-45
Sarkalyi utca teljes
Síp utca teljes
Széchenyi tér teljes
Temesvár utca teljes
Tuhutum utca teljes
Visszhang utca 2-10
Vörösmarty utca 2-28, 1-43
Maroslelei út bal oldali külterülete.

13. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Bárd utca teljes
Benőfy utca teljes
Boróka utca teljes
Csalogány utca teljes
Csokonai utca teljes
Dáni utca 36-82, 43-93
Diófa utca teljes
Fűz utca teljes
Gergely utca teljes
Gomba utca 2-14
Gyümölcs utca teljes
Halesz sor teljes
Hársfa utca teljes
Ibolya utca teljes
Jázmin utca teljes
Kert utca teljes
Klapka utca teljes
Klauzál utca 69- 185
Körte utca teljes
Kutasi út 8-68
Rekettye utca teljes
Rozmaring utca teljes
Róka utca teljes
Serház tér utca teljes
Simonyi utca teljes
Téglagyár utca teljes
Tél utca teljes
Tulipán utca teljes
Kutasi út bal oldala a Nagy Dezső féle tanyáig, a Sóshalmi külterület

14. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Almásy utca teljes
Ág utca teljes
Bálint utc a23-37/A
Bem József utca teljes
Berkenye utca teljes
Bezerédi utca teljes
Fény utca 1-9
Gábor utca teljes
Görbe utca teljes
Hold utca teljes
Juhász Gyula utca teljes
Kistöltés utca teljes
Klauzál utca 38-158
Levél utca 1-7
Nyár utca teljes
Nyúl utca teljes
Püspök utca 1-49
Révész utca teljes
Rostély utca teljes
Rövid utca teljes
Sas utca teljes
Só utca teljes
Szilva utca teljes
Tornyai János utca teljes
Tölgyfa utca teljes
Vidám utca teljes
Külterület: Aranyági út jobb oldala a körtöltésig.
Kutasi út jobb oldala Székkutas határáig.
Kutasi út és Csomorkányi utat összekötő határút Vásárhely felé eső oldala,
és a Csomorkányi út bal oldala által határolt terület.
Kútvölgy község.

15. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Beretzk Pál utca teljes
Bolgár utca teljes
Budai Nagy Antal utca teljes
Csomorkányi utca 44-94, 37/A-103
Délibáb utca2-32, 47-89
Dráva utca teljes
Fáncsy utca 44-60, 55/A-83
Gölöncsér utca teljes
Kölcsey utca 46-92, 45/A-85
Makai utca 441A-90, 49-99
Makói országút teljes
Nádor utca 44-66, 49-51
Pálma utca teljes
Pásztor János utca teljes
Széchenyi utca teljes
Szoboszlai utca teljes
Tisza utca teljes
Vak Bottyán utca teljes
Virradat sor teljes
Visszahang utca 12-44, 5-43
Vörösmarty utca28/A-40, 45-65
Erzsébeti és Csomorkányi út közötti tanyák,
Erzsébet.

16. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Bartók Béla utca 2-26,15
Erdő utca teljes
Fenyő utca teljes
Futó Mihály utca teljes
Gosztonyi József utca teljes
Honvéd utca teljes
Hóvirág utca 6-24, 7-29
Ifjúság utca teljes
Kertész köz teljes
Koszta József utca teljes
Liget sor teljes
Mandula utca teljes
Medgyessy Ferenc utca teljes
Nagy András János utca 12-68, 11-103
Nap utca teljes
Pákozdy Ferenc utca teljes
Pető Ferenc utca teljes
Radnóti Miklós utca teljes
Rezeda utca teljes
Takács Ferenc utca teljes
Szegedi és Szentesi vasútvonal közötti külterület.

17. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Ady Endre utca teljes
Bartók Béla utca1-11
Hóvirág utca2-2/C
Ipoly utca teljes
Kallós Ede utca teljes
Kodály Zoltán utca teljes
Kohán György utca teljes
Mikszáth Kálmán utca teljes
Móricz Zsigmond utca teljes
Nagy András János utca 2-10, 3-9
Népkert utca teljes
Somogyi Béla utca teljes
Vásárhelyi Pál utca teljes
Vasút által határolt és a Tizöles úti iskola közötti külterület.

18. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Agyag utca 1-11
Balassa utca 28-58,17-39
Borz utca teljes
Damjanich utca 118-204,105-197
Gólya utca teljes
Gyöngy utca teljes
Hideg utca teljes
Jámbor utca teljes
János utca teljes
Jókai utca 211-265
Kaptár utca teljes
Kovács István utca 3-3I
Lévai utca 136-146,39-77
Magyar utca teljes
Orgona utca teljes
Szellő sor teljes
Szerencse utca 2-42
Tompa utca teljes
Török Károly utca teljes
Török utca teljes
Tükör utca teljes
Vadász utcateljes
Zivatar utca teljes
Mártélyi út-Bodzási út közötti külterület.

19. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Árvíz utca teljes
Dr. Imre József utca teljes
Hősök tere 4-6
Hunyadi utca teljes
Lehel utca teljes
Kaszap utca teljes (I5, 23, 25 kivételével)
Városház utca teljes
Zrínyi utca3-165
Gorzsa tanya, Szikáncs községtől Földeákig terjedő külterülete.

20. sz. háziorvosi körzet
Utcanév: Házszám:
Rudnay Gyula utca páros teljes
Rudnay Gyula utca páratlan teljes
Munkácsy Mihály utca teljes
Bartók Béla utca 17-31
Hóvirág utca 1-5
Tanya 4013-5425

21. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Dr.Banner János utca teljes
Dr.Nagy György utca teljes
Ormos Ede utca 2-12
Ormos Ede utca 12-18
Hódtó utca 13-15
Kistópart utca1, 3, 5, 7, 9

22. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Kaszap utca 15, 23, 25
Klauzál utca 185/a
Oldalkosár utca 5, 7, 9,11

23. sz. háziorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Szent László utca páratlan
Kálmán utca 18-24,21-25
Nyárfa utca 48-74,37-1I 1
Rákóczi utca 6-120,39- I 29
Kisfaludy utca 38-144,81-129
Szántó Kovács János utca 142-176
Észak utca 21-73,28-88
Jókai utca 67-93,46-96
Fürkehalom utca teljes
Árendás utca teljes
Alkony utca teljes
Asztag utca teljes
Arató utca teljes
Barázda utca teljes
Viharsarok utca teljes
Váczi Mihály utca teljes
Mester utca 1-41, 2-54
Lőrinc pap utca 4-12, 17-51
Martinovics utca teljes
Késmárk utca teljes
Móra Ferenc utca teljes
Magvető utca teljes
Sárkány utca 11-15

2. melléklet

GYERMEKORVOSI KÖRZETEK

1. sz. házi gyermekorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Báthory utca teljes
Bercsényi u. teljes
Bélacigány u. teljes
Csík u. teljes
Dara u. teljes
Dél u. teljes
Farkas u. teljes
Jókai u. 43-115
József Attila u. teljes
Kálmán u. teljes
Károlyi u. teljes
Kinizsi u. 3-31
Kisfaludy u. teljes
Kocka u. teljes
Könyves u. teljes
Nagy Sándor u. teljes
Nád u. teljes
Nyárfa u. 2-46, 1-35/A
Ólom u. teljes
Rákóczi út teljes
Rárósi út 1-11/A.
Sárkány u. teljes
Szabadság tér 1-35
Szántó Kovács János u. 16-140
Szent István u. 2-94, 1-83
Szent László u. teljes
Teleki u. teljes
Vidacs u. teljes
Zsigmond u. teljes
A 47. sz. főút (Békéscsaba) és a Szeged-Békéscsaba vasútvonal
közötti külterület.

2. sz. házi gyermekorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Andrássy út 32-56/A, 1-47
Bajcsy-Zsilinszki u. 68
Bercsényi u. teljes
Bocskai u. teljes
Deák Ferenc u. 2-16/A
Kálvin tér teljes
Kinizsi u. 2-8
Lánc u. teljes
Lehel u. teljes
Mária Valéria u. teljes
Márton u. teljes
Kaszap u. teljes
Oldalkosár u. páros, 7-19
Petőfi u. teljes
Rózsa u. teljes
Szántó Kovács János u. 2-16
Szegfű u. teljes
Szent Antal u. teljes
Szentkirályi u. teljes
Táncsics Mihály u. teljes
Toldi u. teljes
A Szeged-Békéscsaba vasútvonal és a Csomorkányi út bal oldala,
Kútvölgy, Erzsébet és az Erzsébeti út közötti terület.

3. sz. házi gyermekorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Alkony u. teljes
Arató u. teljes
Asztag u. teljes
Árendás u. teljes
Barázda u. teljes
Búza u. teljes
Eke u. teljes
Észak u. 2-88, 1-71
Felhő u. teljes
Fürkehalom u. teljes
Gerle u. teljes
Gregus Máté u. teljes
Jókai u. 26-94
Késmárk u. teljes
Lőrinc pap u. teljes
Magvető u. teljes
Martinovics u. teljes
Mester u. teljes
Móra Ferenc u. teljes
Nyárfa u. 48-74, 37-117
Pipacs u. teljes
Rárósi u. 13-105
Rét u. teljes
Szántó Kovács János u. 142-176
Szent István u. 96-104, 85-97
Váczi Mihály u. teljes
Viharsarok u. teljes
A Rárósi út és a 47-es út közötti külterület.

4. sz. házi gyermekorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Almásy u. teljes
Arany u. teljes
Bárd u. teljes
Benőfy u. teljes
Bezerédi u. teljes
Béldy u. teljes
Boróka u. teljes
Búvár u. teljes
Csalogány u. teljes
Csiga u. teljes
Csokonai u. teljes
Dáni u. teljes
Diófa u. teljes
Eötvös u. teljes
Esze Tamás u. teljes
Ezüst u. teljes
Ferenc u. teljes
Fűz u. teljes
Garay u. teljes
Gárdonyi u. teljes
Gergely u. teljes
Gomba u. teljes
Görbe u. 38-124, 27-109
Gyümölcs u. teljes
Hársfa u. teljes
Hold u. teljes
Ibolya u. teljes
Ilka u. teljes
Jázmin u. teljes
Jókai u. 2-45, 5-41/A
Kert u. teljes
Kistöltés u. 1-49
Klapka u. teljes
Klauzál u. 66-158, 1-185
Konti u. teljes
Körte u. teljes
Kutasi út teljes
Lendvay u. teljes
Nyár u. 52-100, 33-65
Nyúl u. teljes
Ötvenhat mártír u. teljes
Rárósi u. 2-108/A
Rekettye u. teljes
Révész u. teljes
Rozmaring u. teljes
Róka u. teljes
Rövid u. teljes
Sas u. teljes
Serház tér u. teljes
Simonyi u. teljes
Szabadság tér 2-98
Szent István tér teljes
Szeremlei u. 5-17
Téglagyár u. teljes
Tél u. teljes
Tornyai János u. teljes
Tölgyfa u. teljes
Tulipán u. teljes
Vágotthalom u. teljes
Vámház u. teljes
Vidám u. teljes
Völgy u. teljes
Vöröskereszt u. 4-16/A
Erzsébeti őt jobb oldala, Makói út bal oldala
Szikáncs, Lelei őt és a Hódtói őt által határolt terület.

5. sz. házi gyermekorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Anna u. teljes
Ág u. teljes
Bajcsy-Zsilinszky u. 1-81
Bajza u. teljes
Bálint u. teljes
Bánát u. teljes
Beretyk Pál teljes
Berkenye u. teljes
Bolgár u. teljes
Budai Nagy Antal u. teljes
Csomorkányi u. teljes
Délibáb u. teljes
Dob u. teljes
Dráva u. teljes
Endre Béla u. teljes
Erdély u. teljes
Éva u. teljes
Fáncsy u. teljes
Fáy u. teljes
Fény u. teljes
Gábor u. teljes
Gellért u. teljes
Gonda József u. teljes
Gölöncsér u. teljes
Görbe u. 2-36, 1-25
Halesz sor teljes
Juhász Gyula u. teljes
Kasza u. teljes
Kiserdő u. teljes
Kistópart u. teljes
Kistöltés u. 2-28
Klauzál u. 2-64
Kölcsey u. teljes
Levél u. teljes
Makai u. teljes
Maros u. teljes
Mátyás u. teljes
Mérleg u. teljes
Makói országút teljes
Nádor u. teljes
Nyár u. 2-50, 1-29
Öregmagtár u. teljes
Pálma u. teljes
Pásztor János u. teljes
Püspök u. teljes
Réz u. teljes
Rostély u. teljes
Sarkalyi u. teljes
Síp u. teljes
Só u. teljes
Szeremlei u. 4-14
Széchenyi u. teljes
Széchenyi tér teljes
Szilva u. teljes
Szoboszlai u. teljes
Tavasz u. teljes
Temesvár u. teljes
Tisza u. teljes
Tornyai János u. 4-24/A
Tuhutum u. teljes
Vak Bottyán u. teljes
Vas u. teljes
Virradat sor teljes
Visszhang u. teljes
Vörösmarty u. teljes
Lelei út bal oldala (Marosleléig) és a Makói út jobb oldala(Szikáncsig) által határolt külterület.

6. sz. házi gyermekorvosi körzet
Utcanév Hászám:
Agyag u. teljes
Akácfa u. teljes
Ábrai Károly u. teljes
Balassa u 28-58, 19-39
Bánffy u. teljes
Borz u. 56-110, 51-75
Botond u. teljes
Damjanich u. 110-204, 105-197
Dobozi u. teljes
Dobó Katalin u. teljes
Dohány u. teljes
Endrei telep teljes
Észak u. 90-152, 75-143
Fűzfa u. teljes
Gorkij u. teljes
Gólya u. teljes
Gyöngy u. teljes
Gyulai u. teljes
Hajnal u. teljes
Határ u. teljes
Hattyas u. teljes
Hideg u. teljes
Jámbor u. teljes
János u. teljes
Jókai u. 98-216, 117-265
Juhász Mihály u. teljes
Kalap u. teljes
Kaptár u. teljes
Király u. teljes
Kovács István u. teljes
Lévai u. teljes
Magyar u. teljes
Munkás u. teljes
Nefelejcs u. teljes
Orgona u. teljes
Pál u. teljes
Pálffy u. 2-78
Puskin u. teljes
Révai u. teljes
Sarkantyú u. teljes
Szántó Kovács János u. 63-145
Szellő u. teljes
Szerencse u. 2-42
Szék u. teljes
Tátra u. teljes
Tompa u. teljes
Török u. teljes
Török Károly u. teljes
Tükör u. teljes
Vadász u. teljes
Zivatar u. teljes
A Tiszai út jobb oldalától a Rárósi út által lezárt külterület.

7. sz. házi gyermekorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Andrássy u. 2-6
Arany János u. teljes
Ádám u. teljes
Álmos u. teljes
Árok u. teljes
Árpád u. teljes
Árvíz u. teljes
Bajnok u. teljes
Bakay u. teljes
Balassa u. 2-22, 1-17
Bárány u. teljes
Bem u. teljes
Beöthy u. teljes
Borz u. 2-54, 1-45
Csengettyű köz teljes
Cserei u. teljes
Csillag u. teljes
Damjanich u. 2-104, 1-101
Dózsa György u. teljes
Dr. Imre József u. teljes
Egressy u. teljes
Fecske u. teljes
Galamb u. teljes
György u. teljes
Halász u. teljes
Holló u. teljes
Hódi Pál u. teljes
Hősök tere teljes
Ilona u. teljes
Imre u. teljes
Kalász u. teljes
Kard u. teljes
Kazinczy u. teljes
Kemény u. teljes
Királyszék u. teljes
Kis Ernő u. teljes
Kígyó u. teljes
Kossuth tér teljes
Kökény u. teljes
Könyök u. teljes
László u. teljes
Lázár u. teljes
Lenkei u. teljes
Madách Imre u. teljes
Malom u. teljes
Meggyesi u. teljes
Miklós u. teljes
Nyizsnyai Gusztáv u. teljes
Oldalkosár u. 1-5
Pacsirta u. teljes
Pálffy u. 1-81
Ráday u. teljes
Rigó u. teljes
Sarolta u. teljes
Simon u. teljes
Szalay u. teljes
Szántó Kovács János u. 1-61
Száraz u. teljes
Szerencse u. 3-33
Szél u. teljes
Szigligeti u. teljes
Szivárvány u. teljes
Szög u. teljes
Szőlő u. teljes
Szőnyi u. teljes
Török Bálint u. teljes
Vajda u. teljes
Városház u. teljes
Veres u. teljes
Vívó u. teljes
Zrínyi u. teljes
Zsedényi u. teljes
Zsoldos u. teljes
Szegedi út jobb oldala és a Tiszai őt által lezárt külterület.

8. sz. házi gyermekorvosi körzet
Utcanév: Házszám:
Ady Endre u. teljes
Bartók Béla u. teljes
Erdő u. teljes
Fenyő u. teljes
Futó Mihály u. teljes
Gosztonyi József u. teljes
Honvéd u. teljes
Hóvirág u. teljes
Ifjúság u. teljes
Ipoly u. teljes
Kallós Ede u. teljes
Kertész köz teljes
Kodály Zoltán u. teljes
Kohán György u. teljes
Koszta József u. teljes
Liget sor teljes
Mandula u. teljes
Medgyessy Ferenc u. teljes
Mikszáth Kálmán u. teljes
Móricz Zsigmond u. teljes
Munkácsy Mihály u. teljes
Nagy András János u. teljes
Nap u. teljes
Népkert u. teljes
Pákozdy Ferenc u. teljes
Pető Ferenc u. teljes
Radnóti Miklós u. teljes
Rezeda u. teljes
Rudnay Gyula u. teljes
Somogyi Béla u. teljes
Takács Ferenc u. teljes
A 47-es út bal oldala a város határától a Kendergyári útig, a
Hódtói csatornával bezárólagos külterület.

9. sz. házi gyermekorvosi körzet
Utcanév Házszám:
Dr. Banner János u. teljes
Dr. Nagy György u. teljes
Eszperantó u. teljes
Hódtó u. teljes
Liszt Ferenc u. teljes
Ormos Ede u. teljes
Tóalj u. teljes
Vertics József u. teljes
A Csomorkányi út végétől a Mátyás halmi iskoláig az út jobb
oldalán lévő külterület.

3. melléklet

Alapellátást biztosító gyermek fogászati körzetek

1. sz. gyermek fogászati körzet
Utcanév Utcanév:
Arany János u.
Könyök u.
Ádám u.
Könyves u. (Cukor u. felöl)
Álmos u.
Királyszék u.
Árok u.
Kard u.
Árvíz u.
Kígyó u.
Balassa u.
Kalász u.
Bem u.
Korona u.
Bakony u.
Kazinczy u.
Bárány u.
Kemény u.
Beőthy u.
Kossuth tér
Borz u. (Szerencse u.-ig)
László u.
Cukor u.
Lenkei u.
Cserey u.
Meggyesi u.
Csillag u.
Malom u.
Dr. Imre J. u.
Madách Imre u.
Damjanich u. (Szerencse u-ig)
Miklós u.
Dózsa Gy.u. páratlan oldal
Nyizsnyai u.
Egressy u.
Pacsirta u.
Fecske u.
Pálffy u. (Szántó K.J. - Révai u-ig páratlan oldal)
Fehérvári u.
Galamb u.
Rigó u.
György u.
Ráday u.
Gyulai u. (Pálffy u-ig)
Sarolta u.
Halász u.
Szél u.
Hódi Pál u.
Szerencse u. (Ádám u. felöli oldal)
Holló u. (Lázár u. felöl)
Szög u.
Hősök tere
Szigligeti u.
Hunyadi u.
Szivárvány u.
Ilona u.
Szalai u.
Imre u.
Száraz u.
József Attila u. (Könyves u-ig)
Szántó K.J.u. (Teleki u-ig)
Kökény u.
Szőlő u.
Teleki u. (Könyves u-ig)
Kertész köz
Török B. u.
Kodály Zoltán u.
Veres u.
Koszta József u.
Városház u.
Mandula u.
Vívó u.
Medgyessy F. u.
Zrínyi u.
Munkácsy M. u.
Zsoldos u.
Takács F. u.
Zsedényi u.
Nagy András János u. 45-től
Kopáncsi tanyák
Nap u.
Kishomoki tanyák
Rezeda u.
Zója u.
Erdő u.
Honvéd u.
Fény u.
Hóvirág u.
Futó Mihály u.
Liget sor
Gosztonyi u.
Lázár u.
Pákozdi u.

2. sz. gyermek fogászati körzet
Utcanév Utcanév:
Kohán György u.
Liszt Ferenc u.
Tóalj u.
Mária Valéria u.
Bartók Béla u.
Márton u.
Ipoly u.
Kaszap u.
Rudnay Gyula u.
Nagy Sándor u.
Somogyi Béla u.
Oldalkosár u.
Ifjúság u.
Petőfi u.
Móricz Zsigmond u.
Rózsa u.
Ady Endre u.
Szántó K. J. u. (Deák F. u-ig)
Mikszáth Kálmán u.
Szegfű u.
Népkert u.
Szent Antal u.
Nagy András János u. 45-ig
Szentkirály u.
Andrássy u. (Bocskai u-ig, páros oldal)
Szőnyi u.
Árpád u.
Teleki u. (Könyves u. - Kinizsi u.)
Eszperantó u.
Virág u.
Farkas u.
Zsigmond u.
Bercsényi u.
Vajháti tanyák
Berzsenyi u.
Beretzk Pál u.
Bocskai u. (Toldi u-ig)
Bolgár u.
Csengettyű köz
Budai Nagy Antal u.
Deák Ferenc u.
Csomorkányi u.
Hódtó u. (Ormos Ede u. páratlan oldal)
Dráva u.
József Attila u. (Könyves u. - Kinizsi u.)
Erzsébeti út
Kinizsi u.
Gölöncsér u.
Könyves u. (Teleki u-ig)
Fáncsy u.
Lánc u.
Kölcsey u.
Lehel u.
Nádor u.
Pálma u.
Maros u.
Pásztor János u.
Fáy u.
Makói országút
Délibáb u.
Széchenyi u.
Makai u.
Szoboszlai u.
Sarkalyi u.
Tisza u.
Virradat sor
Vak Bottyán u.
Józsa u.
Visszhang u.
Sarkalyi u.
Vörösmarty u.
Makai u.
Gellért u.
Fáy u.
Kiserdő sor
Délibáb u.
Temesvár u.
Virradat sor
Tuhutum u.
Síp u.
Erdélyi u.
Endre Béla u.
Bánát u.
Vásárhelyi Pál u.
Radnóti M. u.

3. sz. gyermek fogászati körzet
Utcanév Utcanév:
Andrássy u. (Bocskai u-tól Kálvin térig)
Levél u.
Anna u.
Maros u.
Bajcsy-Zs. u.
Mátyás u.
Bajza u.
Mérleg u.
Bálint u.
Dr. Nagy Gy. u.
Dr.Banner János u.
Kaszap u. páratlan oldal
Béldi u.
Ormos Ede u. páratlan oldal
Bercsényi u.
Öregmagtár u.
Bocskai u. (Toldi u-tól kifelé)
Püspök u.
Búvár u.
Réz u.
Csiga u.
Róka u. 2-6
Csalogány u.
Rostély u.
Dáni u.
Szent István tér
Dob u.
Szeremlei u.
Duna u.
Táncsics M. u.
Éva u.
Tavasz u.
Fény u.
Toldi u.
Ferenc u.
Vas u.
Garay u.
Vertics u.
Garzó u.
Vidra u.
Gomba u.
Völgy u.
Gonda J. u.
Vöröskereszt u.
Ilka u.
Batida
Kálvin tér
Gorzsa tanya
Kistópart u.
Kutasi út (Csiga u-tól kifelé)
Klauzál u.
Kasza u.
Konti u.
Benőffy u.
Lendvay u.
Róka u.
Rostély u.
Hársfa u.
Juhész Gyula u.
Diófa u.
Ág u.
Serház tér
Fény u.
Kert u.
Berkenye u.
Tulipán u.
Sí u.
Jázmin u.
Szilva u.
Rozmaring u.
Kovács I. u.
Téglagyár u.
Bárd u.
Rövid u.
Fűz u.
Csokonai u.
Rekettye u.
Gergely u.
Görbe u.
Körte u.
Nyár u.
Tél u.
Levél u.
Klapka u.
Gábor u.
Ibolya u.
Kistöltés u.
Révész u.
Tornyai u.
Bezerédi u.
Nyúl u.
Hold u.
Sas u.
Vidám u.
Simonyi u.
Tölgyfa u.
Boróka u.
Almásy u.
Kazsa u.
Kútvölgy
Gyümölcs u.
Halesz sor

4. sz. gyermek fogászati körzet
Utcanév Utcanév:
Alkony u.
Késmárk u.
Arany u.
Kisfaludy u. (Sárkány u-tól Béke telep felé)
Arató u.
Koczka u.
Árendás u.
Kutasi út (Arany temető felöli oldal)
Asztag u.
Lőrinc pap u.
Barázda u.
Magvető u.
Báthory u. (Kisfaludy u-tól Rákóczi u-ig)
Martinovics u.
Béla cigány u.
Mester u.
Búza u.
Móra Ferenc u.
Csík u.
Nád u. (Rákóczi és Szent László u kö-
Eke u. zötti szakasz)
Eötvös u. Nyárfa u. (Észak u-tól Béke telep felé)
Észak u.
Ólom u.
Esze Tamás u.
Ötvenhat mártírok u.
Ezüst u.
Pipacs u.
Felhő u.
Rákóczi u.
Fürkehalom u.
Rárósi u.
Gerle u.
Rét u.
Gregus Máté u.
Sárkány u. (Kisfaludy és Rákózi u. között)
Jókai u. (Kutasi úttól)
Kálmán u.
Szabadság tér (Vöröskereszt u-tól a Mózes u-ig)
Károlyi u.
Szántó Kovács J.u. (Észak u-tól kifelé)
Gorkij u.
Gólya u.
Szent István u.
Orgona u.
Szent László u.
Gyöngy u.
Teleki u. (Rákóczi u-ig a páratlan oldal)
Nefelejcs u.
Akácfa u.
Vázi M. u.
Dobó Katalin u.
Vidacs u.
Munkás u.
Viharsarok u.
Puskin u.
Vöröskereszt u. (Szabadság tér felöli oldal)
Hattyas u.
Dohány u.
Zalaegerszeg tér
Pálffy u.
Rárósi tanyák
Bajnok u.
Szerencse u.
Simon u.
Dózsa György u.
Kis E. u.
Teleki u. (páratlan oldal 1-21)
Holló u.
Tükör u.
Kalap u.
Tompa u.
Botond u.
Hideg u.
Szék u.
Borz u.
Révai u.
Magyar u.
Gyulai u. (Pálffy u-tól)
Lévai u.
Hajnal u.
Rácz Ferenc u.
Szántó K. J. u. 60-, 63
Damjanich u.
Kálmán u. 2-14, 1-13
Zivatar u.
Báthori u. 2-12, 1-13
Kaptár u.
Sárkány u. 2-18, 1-9
Vadász u.
Nyárfa u. 2-46, 1-79
Török K. u.
Csík u. 12-20, 23-31
Jókai u.
Kisfaludy u. 2-30, 1-79
Észak u. 71 - Rákózi u. 1-37
Balassa u.
Nád u. 11-17, 14-18
János u.
Király u.
Jámbor u.
Teleki u. (Rákóczi u-ig)
Dobozi u.
Szellő sor
Fűzfa u.
Agyag u.
Pál u.
Vámház u.
Bánfi u.
Kovács I. u.
Sarkantyú u.
Határ u.
Király u.
Török u.
Ábrai K. u.
Juhász M. u.
Tátra u.

4. melléklet

FOGORVOSI KÖRZETEK

Alapellátást biztosító vegyes korcsoportú fogászati körzetek

1. sz. fogorvosi körzet
Utcanév:
4000-es tanyák,
5000-es tanyák,
Alma u.,
Álmos u.
Árok u.,
Bánya u.,
Bem József u.,
Bodza u.,
Bordás u.,
Búzás u.,
Csikós u.,
Csillag u.,
Csonka u.,
Dalos u.,
Dombos u.,
Egressy u.,
Erdőszéle u.,
Fehérvári u.,
Fenyves u.,
Ferenc Károly u.,
Galambász u.,
Gesztenye u.,
Halász u.,
Hegyi u.,
Homokdomb u.,
Hosszú u.,
Imre u.
Jaksa u.,
Jegenye u.,
Jószomszédok u.,
Juhar u.,
Kalász u.,
Kámvás u.,
Kanyargós u.,
Kárász u.,
Kard u.,
Kereszt u.,
Kertbarát u.,
Kígyó u.,
Királyszék u.,
Kisállomás sor,
Kiskert u.,
Kiss u.,
Kodály Zoltán u. Honvédség
Korona u.,
Kovalik u.,
Kökény u.,
Könyök u.,
Kút u.,
Lapos u.,
László u. ,
Liget sor
Ludas u.,
Malom u.,
Medgyessy F. u.
Meggyesi u.
Mező u.,
Mogyorós u.,
Munkácsy M. u.
Nádtető u.,
Nagy András János u. 45-től
Napos u.,
Nyári u.,
Nyikos u.,
Nyírfa u.,
Pacsirta u.,
Pető Ferenc u.
Polgár u.,
Rigó u.,
Sarolta u.,
Szántó u.,
Száraz u.,
Szeder u.,
Szegedi út,
Szél u.,
Sziget u.,
Szikes u.,
Szilvás u.,
Szög u.,
Szőlő u.,
Szőlőhalom u.,
Takács Ferenc u.
Tölgy u.,
Tücsök u.,
Vajnai u.,
Vívó u.
Zrínyi u.

2. sz. fogorvosi körzet
Utcanév:
3000-es tanyák
Ady Endre u.
Bartók Béla u.
Erdő u.
Fenyő u.
Futó Mihály u.
Gellért u.
Gosztonyi u.
Honvéd u.
Hóvirág u.
Ifjúság u.
Ipoly u.
Kallós Ede u.,
Kaszap u. páros oldal
Kertész köz
Kohán György u.
Koszta József u.
Mandula u.
Mikszáth Kálmán u.
Móricz Zsigmond u.
Nagy András János u. (45. sz. -ig)
Nap u.
Népkert u.
Pákozdi F. u.
Radnóti u.
Rezeda u.
Rudnay Gyula u.
Somogyi Béla u.
Szentkirályi u.,
Szőnyi u.
Temesvár u.
Tóalj u.
Vásárhelyi Pál u.,

3. sz. fogorvosi körzet
Utcanév:
Ádám u.
Arany János u.
Árvíz u.
Bajnok u.
Bakay u.,
Bakony u.
Balassa u.
Bárány u.
Beöthy u.
Borz u.
Cukor u.
Cserei u.
Damjanich u.
Doboz u.
Dózsa György u.
Dr. Imre József u.
Dr. Rapcsák András út (Teleki u-ig ill. Deák F.u. páratlan oldal),
Fári u.,
Fecske u.
Fűzfa u.
Galamb u.
Gólya u.
Gólyás u.,
Gyöngy u.
György u.
Gyulai u. Pálffy u-ig
Hideg u.
Hódi Pál u.
Holló u.
Hősök tere
Hunyadi u.
Ilona u.
Jámbor u.
József Attila u. (Könyves u-ig)
Kaptár u.
Kazinczi u.
Kemény u.
Kis E. u.
Kossuth tér
Kovács I. u.
Könyves u. (Cukor u. felöli oldal)
Lázár u.
Lenkei u.
Lévai u.
Madách Imre u.
Magyar u.
Miklós u.
Nyizsnyai Gusztáv u.
Orgona u.
Pál u.
Pálffy u.
Ráday u.
Simon u.
Szalai u.
Szél u.
Szellő sor
Szerencse u.
Szigligeti u.
Szivárvány u.
Szög u.
Tátra u.
Teleki u. (Könyves u-ig, József A.u. felöli páros oldal)
Tompa u.
Török B. u.
Török K. u.
Tükör u.
Vadász u.
Vajda u.,
Varga u.,
Városház u.
Vasút u.,
Vég u.,
Veres u.
Villa u.,
Virágos u.,
Vitéz u.,
Vörös u.,
Zivatar u.
Zölderdő u.,
Zsedényi u.
Zsoldos u.

4. sz. fogorvosi körzet
Utcanév:
Ábrai K. u.
Agyag u.
Akácfa u.
Alkony u.
Arató u.
Bánfi u.
Báthory u.
Béla cigány u.
Bibó Lajos u.,
Botond u.
Csáki Kálmán u.,
Csík u.
Dél u.,
Dobó Katalin u.
Dohány u.
Dr. Soós István u.,
Észak u. 71 sz.-től
Gorkij u.
Gyulai u. (Pálffy u.-tól)
Hajnal u.
Határ u.
Hattyas u.
Janáky István u.,
János u.
Jókai u.
Juhász M. u.
Kalap u.
Kálmán u.
Késmárk u.
Király u.
Kisfaludy u.
Koczka u.
Lőrincz pap u.
Martinovics u.
Mester u.
Móra Ferenc u.
Munkás u.
Nád u.
Nefelejcs u.
Nyárfa u.
Puskin u.
Rácz Ferenc u.
Rákóczi u.
Révai u.
Sarkantyú u.
Sárkány u.
Szántó K.J u.
Szék u.
Szent László u.
Teleki u. ( a páratlan oldal),
Török u.

5. sz. fogorvosi körzet
Utcanév:
1000-es tanyák
Arany u.
Árendás u.
Asztag u.
Barázda u.
Benőffy u.
Boróka u.
Búza u.
Csalogány u.
Dáni u. (Csiga u.-tól kifelé)
Daru u.,
Diófa u.
Eke u.
Eötvös u.
Észak u. (Rárósi u. Szántó K.J. u. között)
Esze Tamás u.
Ezüst u.
Felhő u.
Fürkehalom u.
Gerle u.
Gregus Máté u.
Gyümölcs u.,
Halesz sor
Hárfa u.
Jázmin u.
Jókai u. (Kutasi u.-tól)
Károlyi u.
Kassa u.,
Kert u.
Körte u.
Kutasi u.
Magvető u.
Ólom u.
Ötvenhat Mártírok u.
Pipacs u.
Rárósi tanyák
Rárósi u.
Rét u.
Róka u.
Rozmaring u.
Serház tér
Serháztér Szociális Otthon
Simonyi u.
Szabadság tér (Vörökereszt u - Mózes u-ig)
Szent István u.
Szociális Otthon
Téglagyár u.
Tél u.
Tulipán u.
Váci Mihály u.
Vámház u.
Vidacs u.
Viharsrok u.
Vörökereszt u. (Szabadság tér felöli oldal)
Zalaegerszeg tér

6. sz. fogorvosi körzet
Utcanév:
Andrássy u.
Árpád u.
Bercsényi u.
Berzsenyi Dániel u.
Bocskai u. (Toldi u-ig)
Csengettyű köz
Deák Ferenc u.
Dr. Banner János u.
Dr. Nagy Gy. u.
Dr. Rapcsák András út (Deák F. u-ig)
Eszperantó u.
Farkas u.
Hódtó tanya
Hódtó u.
József Attila u (Könyves u-tól a Kinizsi u-ig)
Kinizsi u.
Könyves u. (Teleki u-ig)
Lánc u.
Lehel u.
Liszt Ferenc u.
Mária Valéria u.
Márton u.
Nagy Sándor u.
Oldalkosár u.
Ormos Ede u.
Petőfi u.
Rózsa u.
Szegfű u.
Szent Antal u.
Teleki u.(Könyves u-tól Kinizsi u-ig)
Vertics J. u.
Virág u.
Zsigmond u.

7. sz. fogorvosi körzet
Utcanév:
Ág u.
Anna u.
Április 4. utca,
Bajcsy -Zs.u.
Bajza u.
Bálint u.
Bárd u.
Batida
Béldi u.
Bem József u.,
Bocskai u.
Búvár u.
Csiga u.
Csokonai u.
Dáni u.
Dob u.
Dózsa György út
Duna u.
Éva u.
Fény u.
Ferenc u.
Fűz u.
Gagarin u.,
Garay u.
Gárdonyi u.,
Garzó u.
Gergely u.
Gomba u.
Gonda J. u
Gorzsa tanya
Ibolya u.
Ilka u.
Iskola u.,
Juhász Gyula u.
Kálvin J. tér
Kasza u.
Kaszap u. (Nagy Imre u.) páratlan oldal
Kistópart u.
Klapka u.
Klauzál u.
Konti u.
Kossuth Lajos u.,
Lendvay u.
Levél u.
Mátyás u.
Mérleg u.
Öregmagtár u. –
Petőfi u. (Kútvölgy),
Püspök u.
Rákóczi u. (Kútvölgy),
Rekettye u.
Réz u.
Róka u. 2-6 -ig
Szabadság u.,
Szent István tér
Szeremlei S. u.
Táncsics M. út
Táncsics M. u. (Kútvölgy),
Tavasz u.
Toldi u.
Vágotthalom u.,
Vas u.
Vidra u.
Völgy u.
Vöröskereszt u.

8. sz. fogorvosi körzet
Utcanév:
2000-es tanyák
Ács Lajos u.
Ady Endre u. (Szikáncs)
Almásy u.
Bánát u.
Barátság u.
Beretzk Pál u.
Berkenye u.
Bezerédi u.
Bolgár u.
Budai Nagy Antal u.
Ciriák u.
Csomorkányi u.
Délibáb u.
Dózsa Gy. u. (Szikáncs)
Dráva u.
Endre Béla u.
Erdélyi u.
Erzsébet
Erzsébet u.
Erzsébeti út
Fáncsy u.
Fáy u.
Fő u.
Gábor u.
Gölöncsér u.
Görbe u.
Gyöngyvirág u.
Hét vezér tér
Hold u.
Józsa u.
Kis-erdő sor
Kistöltés u.
Kossuth utca
Kölcsey Ferenc u.
Levél u.
Makai u.
Makói út
Maros u.
Nádor u.
Nagyállomás vasútállomás,
Nyár u.
Nyúl u.
Pálma u.
Pásztor János u.
Petőfi Sándor u.
Posta u.
Révész u.
Rostély u.
Rövid u.
Sarkalyi u.
Sas u. Só u.
Síp u.
Széchenyi tér,
Széchenyi u.
Szilva u.
Szoboszlai u.
Tisza u.
Tornyai u.
Tölgyfa u.
Tuhutum u.
Vak B. u.
Vasvári u.
Vidám u.
Virradat sor
Visszhang u.
Vörösmarty u.

5. melléklet

Területi védőnői körzetek

1. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

János Utca

összes

Szerencse Utca

páros oldal összes

Tükör Utca

összes

Tompa Utca

összes

Magyar Utca

összes

Balassa Utca

17-től és 20-tól összes

Damjanich Utca

101-től és 110-től összes

Borz Utca

49-től és 56-tól összes

Hideg Utca

összes

Szellő sor Egyéb

összes

Lévai Utca

53-tól és 74-től összes

Dobozi Utca

összes

Gorkij Utca

összes

Tátra Utca

összes

Akácfa Utca

összes

Jókai Utca

177-től és154-től összes

Észak Utca

115-től és 128-tól összes

Dobó Katalin Utca

páros oldal 40-től összes

Bibó L. Utca

13-tól összes

Nefelejcs Utca

összes

Gyöngy Utca

összes

Orgona Utca

összes

Pál Utca

69-től és 60-tól összes

Kovács István Utca

összes

Gólya Utca

összes

Zivatar Utca

összes

Kaptár Utca

összes

Vadász Utca

összes

Török K. Utca

összes

Hideg Utca

összes

Tanya.

1065

Tanya

2181

Tanya

1191

Tanya

1618

Tanya

1147

Tanya

1024

Tanya

1129

Tanya

1010

Tanya

1142

Tanya

1127

Tanya

1163

Tanya

1149

Tanya

4212

Tanya

4214

Tanya

4218

Tanya

4215

Tanya

4260

Tanya

4214

Tanya

4270

Tanya

4278

Tanya

4286

2. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

Agyag utca

összes

Ábrai K. Utca

összes

Bánfi Utca

összes

Bibó L. Utca

1-től 11-ig

Botond Utca

összes

Dobó Katalin Utca

2-től 38-ig és páratlan oldal összes

Dohány Utca

összes

Észak Utca

75-től 113-ig és 90-től 126-ig

Fűzfa Utca

összes

Gyulai Utca

16-tól és 25-től összes

Hajnal Utca

összes

Határ Utca

összes

Hattyas Utca

összes

Jámbor Utca

összes

Janáky Utca

összes

Jókai Utca

117-től 175-ig és98-tól 152-ig

Juhász Mihály Utca

összes

Kalap Utca

összes

Király Utca

összes

Lévai Utca

1-től 51-ig és 2-től 72-ig

Pál Utca

1-től 67-ig és 2-től 58-ig

Puskin Utca

összes

Révai Utca

összes

Sarkantyú Utca

összes

Szántó K. J. Utca

páratlan oldal 63-tól összes

Szék Utca

összes

Pálffy Utca

páros oldal összes

Török Utca

összes

Tanya

1119

Tanya

1116

Tanya

1218

Tanya

1276

Tanya

1052

Tanya

1137

Tanya

1213

Tanya

1075

Tanya

1139

Tanya

1114

Tanya

1096

Tanya

1007

Tanya

1275

Tanya

1231

Tanya

1234

Tanya

1053

Munkás Utca

összes

3. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

Báthori Utca

2-16, 1-19

Bélacigány Utca

1-40

Berzsenyi Utca

1-7

Csík Utca

1-31, 2-20

Daru Utca

1-15, 2-10

Dél Utca

1-9, 2-14

Farkas Utca

1-9, 2-10

Jókai Utca

43-115

Szent István Utca

2-94, 1-89

Deák F. Utca

1-15

Kinizsi Utca

1-33

Ólom Utca

2-4

Cukor Utca

összes

Zsigmond Utca

1-7, 2-8

Mózes Utca

összes

József A. Utca

2-46,1-51

Kálmán Utca

1-25, 2-24

Károlyi Utca

2-66, 1-99

Kisfaludy Utca

1-79, 2-88

Koczka Utca

1-11, 2-14

Könyves Utca

2-26, 1-27

Nád Utca

1-17, 2-20

Nagy S. Utca

1-23

Nyárfa Utca

2-46, 1-35

Rákóczi Utca

1-93, 2-90

Sárkány Utca

1-15, 2-18

Szántó Kovács János Utca

páros

Szent László Utca

2-80, 1-97

Teleki Utca

2-54, 1-51

Rárósi Utca

1-13

Vidacs Utca

2-30, 1-15

Szabadság Tér

1-35

4. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

Hódmezővásárhely - Erzsébet

teljes területe

Kossuth Tér

6-12

Dr Rapcsák A. Utca

2-14

Deák Ferenc Utca

páros oldal

Petőfi Utca

összes

Szegfű Utca

összes

Mária Valéria Utca

összes

Szent Antal Utca

összes

Virág Utca

összes

Lánc Utca

összes

Andrássy Utca

páratlan oldal és páros oldal 28-tól végig

Kálvin Tér

összes

Kinizsi Utca

páros oldal

Bercsényi Utca

összes

Márton Utca

összes

Táncsics Mihály Utca

összes

Vöröskereszt Utca

összes

Völgy Utca

összes

Szabadság Tér

76-93

Bajcsy-Zsilinszky Endre Utca

páros oldal

Toldi Utca

összes

Bocskai Utca

összes

Tóalj Utca

összes

5. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

Kaszap Utca

összes

Lehel Utca

összes

Rózsa Utca

összes

Szentkirály Utca

összes

Hódmezővásárhely - Kútvölgy

teljes területe

Oldalkosár utca

7-től végig és 4-től végig

6. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

Mester utca

1-96.

Dr. Soós István Utca

1-24.

Szántó Kovács János Utca

páros oldal 142-178

Jókai Utca

páros oldal 26-94

Rárósi Út

páratlan oldal 15-105

Észak Utca

1-90

Nyárfa Utca

páros 88-144, páratlan 37-127

Kisfaludy Utca

páros 88-144, páratlan 81-129

Rákóczi Utca

páros 92-120, páratlan 95-129

Szent László Utca

páros 82-148, páratlan 99-159

Szent István Utca

páros 96-104, páratlan 85-97

Károlyi Utca

páros 70-98, páratlan 103-145

Móra Ferenc Utca

1-20

Rét Utca

1-70

Eke Utca

1-78

Búza Utca

1-54

Pipacs Utca

1-53

Késmárk Utca

1-48

Martinovics Utca

1-48

Lőrincpap Utca

1-51

Arató Utca

1-8

Viharsarok Utca

1-16

Váczi Mihály Utca

1-18

Gregus Máté Utca

1-33

Gerle Utca

1-48

Alkony Utca

1-19

Magvető Utca

1-17

Árendás Utca

1-14

Fürkehalom Utca

1-55

Barázda Utca

1-16

Tanya

1256, 1260, 1263, 1264, 1358, 1377, 1404, 1420, 1546,
1625, 1635, 1617

7. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

Hódtó u.

1.-15.

Ormos E. u.

1.-14.

Liszt F. u.

2.-4.

Dr. Banner J. u.

1. 3. 5. 9. 11.

Dr. Nagy Gy. u.

1-3.

Vertics u.

2,4,

Eszperantó u.

2. 4. 6. 8. 10. 12. 3.

Tanya

1699, 2001, 2032, 2034, 2035, 2049, 2107, 2107/1-5, 2108, 2109/7, 2142.

8. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

Búzás Utca

összes

Vajnai Utca

összes

Málna Utca

összes

Virágos Utca

összes

Szegedi Utca

összes

Nyári Utca

összes

Polgár Utca

összes

Kárász J. Utca

összes

Vörös Utca

összes

Jaksa Utca

összes

Csonka Utca

összes

Csikós Utca

összes

Gólyás Utca

összes

Hegyi Utca

összes

Szeder Utca

összes

Szántó Utca

összes

Kámvás Utca

összes

Napos Utca

összes

Sziget Utca

összes

Kodály Z. Utca

összes

Rudnay Gy. Utca

összes

Kohán Gy. Utca

összes

Pető F. Utca

összes

Somogyi B. Utca

összes

Mikszáth K. Utca

2-14 , 1-13

Bartók B. Utca

összes

Hóvirág Utca

2

Népkert Utca

összes

Ady E. Utca

1-13, 2-24

Kallós E. Utca

összes

Móricz Zs. Utca

1-13, 2-10

9. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

Tanya

3411

Tanya

3483

Tanya

3551

Tanya

3511

Tanya

3580/1

Tanya

3580/2

Tanya

3581

Tanya

3485

Vasút utca

összes

Vitéz utca

összes

Villa utca

összes

Szikes utca

összes

Tücsök utca

összes

Szilvás utca

összes

Szőlőhalom utca

összes

Tölgy utca

összes

Nyikos utca

összes

Nádtető utca

összes

Kút utca

összes

Mogyorós utca

összes

Kiss utca

1- 29, 2- 22

Fenyves utca

összes

Kiskert utca

összes

Kereszt utca

összes

Kanyargós utca

összes

Hosszú utca

1- 71, 2- 60

Ferencz Károly utca

összes

Homokdomb utca

összes

Fári utca

1- 41, 2- 26

Bánya utca

összes

Alma utca

összes

Hóvirág utca

6-20, 11-29

Kertész Köz utca

összes

Koszta József utca

összes

Mandula utca

összes

Medgyessy Ferenc utca

összes

Mikszáth Kálmán utca

11-31, 14-34

Móricz Zsigmond utca

12-80, 13-71

Munkácsy Mihály utca

összes

Nagy András János utca

összes

Pákozdy Ferenc utca

összes

Rezeda utca

összes

Radnóti Miklós utca

összes

Takács Ferenc utca

összes

Ady Endre utca

15-43, 26-92

Erdő utca

összes

Fenyő utca

összes

Futó Mihály utca

összes

Gosztonyi utca

összes

Ifjúság utca

összes

Ipoly utca

összes

Liget sor utca

összes

Honvéd utca

összes

10. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

Simonyi Utca

1-47. páratlan oldal

Kutasi Út

2-36, 1-57.

Eötvös Utca

összes

Esze Tamás Utca

összes

Kassa Utca

összes

Ötvenhat mártír Utca

összes

Szabadság Tér

36-75.

Róka Utca

összes

Szent István Tér

1-16.

Benőfy Utca

összes

Fűz Utca

összes

Rekettye Utca

összes

Bárd Utca

összes

Csiga Utca

összes

Garay Utca

összes

Dáni Utca

összes

Sas Utca

összes

Gomba Utca

összes

Klauzál Utca

1-133, 2-100

Lendvay Utca

összes

Konti Utca

összes

Szeremlei Utca

összes

Vidra Utca

összes

Búvár Utca

összes

Ferenc Utca

összes

Duna Utca

összes

Ilka Utca

összes

Béldi Utca

összes

Rárósi Út

18-tól végig, páros oldal

Jókai Utca

7-41. és 4-24.

Arany Utca

összes

Ezüst Utca

összes

Vámház Utca

összes

Tanya, Maroslelei Út

3214-3272.

Hódmezővásárhely - Batida, Iskola Utca

összes

Hódmezővásárhely - Batida, Kossuth Utca

összes

Hódmezővásárhely - Batida, Gárdonyi Utca

összes

Hódmezővásárhely - Batida, Gagarin Utca

összes

Hódmezővásárhely - Batida, Szabadság Utca

összes

11. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

Halesz sor

összes

Nyár Utca

37-100

Klapka Utca

összes

Rozmaring Utca

összes

Gyümölcs Utca

összes

Téglagyár Utca

összes

Kert Utca

összes

Tögyfa Utca

összes

Almásy Utca

összes

Bezerédy Utca

összes

Diófa Utca

összes

Csalogány Utca

összes

Boróka Utca

összes

Csokonay Utca

összes

Görbe Utca

27-124

Kistöltés Utca

páratlan

Ibolya Utca

összes

Rövid Utca

összes

Tanya

218-2542-ig és Erzsébeti úton 218-2329-ig

Serháztér Utca

végig

Klauzál Utca

102-152 és 135-végig

Gergely Utca

1-9

Körte Utca

1-35

Vidám Utca

1-25

Révész Utca

összes

Kutasi Út

38-68

Nyúl Utca

összes

Tulipán Utca

összes

Hold Utca

1-33

Tornyai Utca

páratlan

Hódmezővásárhely - Szikáncs

teljes területe

Tél Utca

összes

12. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

Anna Utca

összes

Ág Utca

összes

Bajcsy Zs. Út

páratlan oldal

Bajza Utca

összes

Bálint Utca

összes

Berkenye Utca

összes

Éva Utca

összes

Dob Utca

összes

Garzó I. Utca

összes

Gábor Utca

összes

Gonda J. Utca

összes

Görbe Utca

1-26.-ig mindkét oldal

Juhász Gy. Utca

összes

Kasza Utca

összes

Kistöltés Utca

páros oldal 32.-ig

Kistópart Utca

összes

Levél Utca

összes

Mátyás Utca

összes

Mérleg Utca

összes

Nyár Utca

1-54-ig mindkét oldal

Öregmagtár Utca

összes

Püspök Utca

összes

Réz Utca

összes

Rostély Utca

összes

Só Utca

összes

Szilva Utca

összes

Tanya

3026,3077,3010

Tavasz Utca

összes

Vas Utca

összes

Fény Utca

összes

Tornyai Utca

páros oldal

1. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

Tanya

3100-3208

Kiserdő sor

1-45

Temesvári utca

1-82

Gellért utca

1-73

Tuhutum utca

1-38

Erdélyi utca

1-34

Bánát utca

1-31

Endre Béla utca

2-6

Sarkalyi utca

1-10

Síp utca

1-46

Maros utca

2-14

Délibáb utca

1-87

Virradat sor

1-14

Fay utca

1-5

Makai utca

1-99

Kölcsey utca

1-92

Csomorkányi utca

1-101

Nádor utca

1-68

Vörösmarty utca

1-65

Fáncsy utca

1-81

Józsa utca

1-5

Széchenyi tér

1-20

Visszhang utca

1-43

Széchenyi utca

1-52

Szoboszlai utca

1-47

Makói országút

1-37

Beretzk Pál utca

1-24

Bolgár utca

1-29

Vak Bottyán utca

1-35

Budai Nagy Antal utca

1-22

Dráva utca

2-10

Gölöncsér utca

1-26

Pásztor János utca

1-17

Pálma utca

1-36

Tisza utca

1-27

1. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

György Utca

összes

Rigó Utca

összes

Sarolta Utca

összes

Szőlő Utca

összes

Kalász Utca

összes

Csillag Utca

összes

Malom Utca

összes

Kard Utca

összes

Árok Utca

összes

Pacsirta Utca

összes

Egressy Utca

összes

Kökény Utca

összes

Meggyesi Utca

összes

László Utca

összes

Kígyó Utca

összes

Szög Utca

összes

Imre Utca

összes

Török Bálint Utca

összes

Cserei Utca

összes

Könyök Utca

összes

Szél Utca

összes

Királyszék Utca

összes

Ilona Utca

összes

Dózsa György Utca

összes

Ádám Utca

összes

Bajnok Utca

összes

Simon Utca

összes

Fecske Utca

összes

Kiss Ernő Utca

összes

Holló Utca

összes

Szigligeti Utca

összes

Miklós Utca

összes

Bárány Utca

összes

Kazinczy Ferenc Utca

összes

Ráday Utca

összes

Beöthy Utca

összes

Szivárvány Utca

összes

Kemény Utca

összes

Zsedényi Utca

összes

Szalay Utca

összes

Galamb Utca

összes

Gyulai Utca

összes

Lenkei Utca

összes

Arany János Utca

összes

Zsoldos Utca

összes

Damjanich Utca

1-99-ig és 108-ig

Pálffy Utca

páratlan

Dr Rapcsák András Utca

13-61

Borz Utca

1-47-ig és 54-ig

Szerencse Utca

páratlan

Balassa Utca

1-15-ig és 18-ig

Fári Utca

30-tól és 33-tól

Mező Utca

összes

Jegenye Utca

összes

Kertbarát Utca

összes

Bordás Utca

páros

15. sz. területi védőnői körzet

Utcanév

Házszám

Tanya

Bodzási útról nyílók

Vívó Utca

összes

Szőnyi Utca

összes

Veres Utca

összes

Zrinyi Utca

összes

Zsoldos Utca

2-4

Dr Rapcsák András Utca

1-5

Száraz Utca

összes

Nyizsnyai Gusztáv Utca

összes

Városház Utca

összes

Madách Imre Utca

összes

Lázár Utca

összes

Korona Utca

összes

Hősök Tér

összes

Hódi Pál Utca

összes

Dr Imre József Utca

összes

Vajda Utca

összes

Bakay Utca

összes

Bem Utca

összes

Álmos Utca

összes

Árpád Utca

összes

Fehérváry Utca

összes

Halász Utca

összes

Árvíz Utca

összes

Csengettyű Köz

összes

Oldalkosár Utca

2.,3.,5.szám

Kossuth Tér

7

Andrássy Utca

2,4,6,8

6. melléklet

Iskolavédőnői körzetek

1. sz. iskolavédőnői körzet
Hódmezővásárhelyi Corvin Mátyás Szakképző Iskola
2. sz. iskolavédőnői körzet
Bethlen Gábor Református Gimnázium
Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola
Németh László Gimnázium és Általános Iskola Árpád utcai telephelye
3. sz. iskolavédőnői körzet
Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál utcai székhelye
Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai telephelye
Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola Tagintézménye
Táltos Általános Iskola
4. sz. iskolavédőnői körzet
Németh László Gimnázium és Általános Iskola Ormos Ede utcai székhelye
5. sz. iskolavédőnői körzet
Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola
Kertvárosi Katolikus Általános Iskola Hóvirág utca 3. sz. alatti székhelye
6. sz. iskolavédőnői körzet
Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola
Szent István Általános Iskola
7. sz. iskolavédőnői körzet
Hódmezővásárhelyi Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Kertvárosi Katolikus Általános Iskola Hóvirág utca 2-4. sz. alatti telephelye
8. sz. iskolavédőnői körzet
Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola
Varga Tamás Általános Iskola
Az óvodai intézmények iskolavédőnői feladata az intézményi székhely illetve telephely címe szerint illetékes területi védőnők által kerül ellátásra.

7. melléklet

Iskolaorvosi körzetek

1. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai székhelyintézmény

2. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai székhelyintézmény Észak utcai telephelye

3. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai székhelyintézmény Szent István utcai telephelye

4. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai székhelyintézmény Nádor utcai telephelye

5. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai székhelyintézmény Pál utcai tagintézménye

6. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai tagintézmény Malom utcai telephelye

7. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai tagintézmény Pálffy utcai telephelye

8. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai székhelyintézmény Oldalkosár utcai tagintézménye

9. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár utcai tagintézmény Oldalkosár utcai telephelye

10. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár utcai tagintézmény Szabadság téri telephelye

11. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai székhelyintézmény Nádor utcai tagintézménye

12. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai tagintézmény Tornyai János utcai telephelye

13. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai tagintézmény Klauzál utcai telephelye

14. sz. iskolaorvosi körzet Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál utcai székhelye

15. sz. iskolaorvosi körzet Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai telephelye

16. sz. iskolaorvosi körzet Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola

17. sz. iskolaorvosi körzet Varga Tamás Általános Iskola

18. sz. iskolaorvosi körzet Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola Tagintézménye

19. sz. iskolaorvosi körzet Németh László Gimnázium és Általános Iskola Ormos Ede utcai székhelye

20. sz. iskolaorvosi körzet Németh László Gimnázium és Általános Iskola Árpád utcai telephelye

21. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola

22. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhelyi Corvin Mátyás Szakképző Iskola

23. sz. iskolaorvosi körzet Hódmezővásárhelyi Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola

24. sz. iskolaorvosi körzet Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola

25. sz. iskolaorvosi körzet "Égbőlpottyant " Evangélikus Óvoda

26. sz. iskolaorvosi körzet Kertvárosi Katolikus Óvoda

27. sz. iskolaorvosi körzet Kertvárosi Katolikus Általános Iskola

28. sz. iskolaorvosi körzet Mária Valéria Keresztény Óvoda

29. sz. iskolaorvosi körzet Szeremlei Sámuel Református Óvoda

30. sz. iskolaorvosi körzet Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola

31. sz. iskolaorvosi körzet Bethlen Gábor Református Gimnázium

32. sz. iskolaorvosi körzet Lurkó-Kuckó Magánóvoda

33. sz. iskolaorvosi körzet Táltos Általános Iskola

34. sz. iskolaorvosi körzet Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

8. melléklet

Iskolafogászati körzetek

1. sz. iskolafogászati körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai székhelyintézmény

2. sz. iskolafogászati körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai székhelyintézmény Észak utcai telephelye

3. sz.iskolafogászati körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai székhelyintézmény Szent István utcai telephelye

4. sz. iskolafogászati körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai székhelyintézmény Nádor utcai telephelye

5. sz. iskolafogászati körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai székhelyintézmény Pál utcai tagintézménye

6. sz. iskolafogászati körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai tagintézmény Malom utcai telephelye

7. sz. iskolafogászati körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Pál utcai tagintézmény Pálffy utcai telephelye

8. sz. iskolafogászati körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai székhelyintézmény Oldalkosár utcai tagintézménye

9. sz. iskolafogászati körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár utcai tagintézmény Oldalkosár utcai telephelye

10. sz. iskolafogászati körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Oldalkosár utcai tagintézmény Szabadság téri telephelye

11. sz. iskolafogászati körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Magvető utcai székhelyintézmény Nádor utcai tagintézménye

12. sz. iskolafogászati körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai tagintézmény Tornyai János utcai telephelye

13. sz. iskolafogászati körzet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Nádor utcai tagintézmény Klauzál utcai telephelye

14. sz. iskolafogászati körzet Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál utcai székhelye

15. sz. iskolafogászati körzet Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai telephelye

16. sz. iskolafogászati körzet Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola

17. sz. iskolafogászati körzet Varga Tamás Általános Iskola

18. sz. iskolafogászati körzet Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola Tagintézménye

19. sz. iskolafogászati körzet Németh László Gimnázium és Általános Iskola Ormos Ede utcai székhelye

20. sz.iskolafogászati körzet Németh László Gimnázium és Általános Iskola Árpád utcai telephelye

21. sz.iskolafogászati körzet Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola

22. sz. iskolafogászati körzet Hódmezővásárhelyi Corvin Mátyás Szakképző Iskola

23. sz.iskolafogászati körzet Hódmezővásárhelyi Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola

24. sz. iskolafogászati körzet Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola

25. sz. iskolafogászati körzet "Égbőlpottyant " Evangélikus Óvoda

26. sz. iskolafogászati körzet Kertvárosi Katolikus Óvoda

27. sz. iskolafogászati körzet Kertvárosi Katolikus Általános Iskola

28. sz.iskolafogászati körzet Mária Valéria Keresztény Óvoda

29. sz. iskolafogászati körzet Szeremlei Sámuel Református Óvoda

30. sz. iskolafogászati körzet Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola

31. sz.iskolafogászati körzet Bethlen Gábor Református Gimnázium

32. sz. iskolafogászati körzet Lurkó-Kuckó Magánóvoda

33. sz. iskolafogászati körzet Táltos Általános Iskola

34. sz. iskolafogászati körzet Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény