Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:


 1. §


Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló konszolidált zárszámadást a rendelet mellékleteiben részletezetteknek megfelelően:  

Bevételi főösszeg:                                                       1.199.099.999,- Ft

Kiadási főösszeg:                                                          771.511.627,- Ft

Maradvány:                                                                  427.588.372,- Ft

összeggel hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi kiadásainak teljesítését a 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi bevételeinek teljesítését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerint, kiemelt előirányzatok szerint bontásban az 3. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerint, kiemelt előirányzatok szerint bontásban az 4. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi maradvány kimutatását az 5. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi mérlegét a 6. melléklet szerint jóváhagyja. 1. §A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi eredménykimutatását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 8. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 9. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonának 2018. évi alakulását a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei pénzeszközeinek 2018. évi alakulását a 11. melléklet szerint jóváhagyja.


13. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi konszolidált beszámolóját a 12.-15. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


14. §


Ezen rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2019. május 28.                Nyergesné Kovács Erzsébet                                     Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                            polgármester                                                                  jegyző


Záradék:

Kihirdetve: 2019. május 29. napján

                                                                                                Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                                                                                                                  jegyző