Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2019 (IV.11.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2019 (IV.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2019. 04. 12 - 2019. 04. 13

Csanádpalota Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §. (4) bekezdés i) pontjában és 143. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) -c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. §-ában, és 18.§ (1) és (12) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat vagyonáról.


  1. §


A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.  1. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csanádpalota, 2019. április 10.
Nyergesné Kovács Erzsébet                                                       Kakuja-Simon Helga

             polgármester                                                                igazgatási csoportvezető

                                                                                  jegyző jogkörében eljárvaZáradék:


Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel közzétéve.


Csanádpalota, 2019. április 11.


Kakuja-Simon Helga

            igazgatási csoportvezető

                    jegyző jogkörében eljárva


Mellékletek