Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 4/2019. (II. 16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 03. 01 - 2020. 03. 02

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 4/2019. (II. 16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 4/2019. (II. 16.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.

2. § (1) Ez a rendelet 2020. március 1-én lép hatályba.