Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete

A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2015. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 04. 01 - 2017. 04. 02

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete

A helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2015. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2015. (II.25.) sz. önkormányzati rendelet.

2. § (1) E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.