Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 31 - 2017. 04. 01

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelete módosításáról a következőket rendeli:


1. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.2. §


(1)Ez a rendelet 2017. április 1-én lép hatályba.

(2)Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Perneki László                                                              dr. Szabó Tímea

alpolgármester                                                                    jegyző

Kihirdetve:

2017. március 30.dr. Szabó Tímea

     jegyző1. melléklet a 4/2017. (III.29.) önkormányzati rendelethez

„2. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez

AZ ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

1.) Csanádpalota – Kövegy község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

            Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással :              580,Ft/adag

            Ebéd kiszállítással                                                                       580,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítás költsége:                                                 0,- Ft/adag


2.) Csanádalberti község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

            Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással                 650,- Ft/adag

            Ebéd kiszállítással :                                                                     805,-Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítás költsége:                                           155,- Ft/adag


3.) Nagyér község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

            Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással                 450- Ft/adag

            Ebéd kiszállítással                                                                       450,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítási költség:                                                  0,- Ft/adag


4.) Pitvaros község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

            Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással                 450,- Ft/adag

            Ebéd kiszállítással                                                                       650,-Ft/adag

            A fenti díjból a kiszállítási költség:                                               200,- Ft/adag


5.) Királyhegyes község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

            Ebéd – saját elvitellel:                                                                   595,- Ft/adag

            Ebéd kiszállítással                                                                       660,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítási költség:                                                 65,- Ft/adag


6.) Ambrózfalva község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

            Ebéd – helyben fogyasztással és saját elvitellel – :           485,- Ft/adag

            Ebéd kiszállítással:                                                                      600,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítási költség:                                               115,- Ft/adag

7.) Nagylak község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

            Ebéd – saját elvitellel                                                                    310,-  Ft/adag

            Ebéd kiszállítással                                                                       325,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítási költség:                                               15 ,- Ft/adag

Tervezett ellátási napok száma valamennyi telephelyen:                  251  nap2. melléklet a 4/2017. (III.29.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez


SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA


„NAPLEMENTE” Idősek Gondozóháza:

A./ Élelmezési térítés:

(napi háromszori étkezés)                                                              731,- Ft/nap

B./ Intézményi elhelyezés:                                                                     2.569,- Ft/nap

            1.) Napi intézményi térítési díj összesen:                                  3.300,- Ft

            2.) Havi intézményi térítési díj                                                      99.000- Ft


Tervezett nyitvatartási napok száma 2017. évben: 365 nap


Nappali ellátást nyújtó Klub

1.) Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám alatti székhelyen:        0,- Ft/nap

2.) Csanádalberti, Fő utca 27. szám alatti telephelyen:                            0,- Ft/nap

3.) Nagyér, Petőfi Sándor utca 17. szám alatti telephelyen                     0,- Ft/nap

4.) Pitvaros, Kossuth utca 34. szám alatti telephelyen                             0,- Ft/nap


Tervezett nyitvatartási napok száma 2017. évben valamennyi telephelyen: 251nap

                                   

3. melléklet a 4/2017. (III.29.) önkormányzati rendelethez


4. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez


A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

Szt. 115. § (1) bekezdés alapján

A.) Csanádpalota – Kövegy község területén

            Gondozási óradíj:  


B.) Csanádalberti község területén

            Gondozási óradíj:                                                                        

 • személyi gondozás:100,- Ft/óra
 • szociális segítés:    100, -Ft/óra


C.) Nagyér község területén

            Gondozási óradíj:                                                                       

 • személyi gondozás: 0,- Ft/óra
 • szociális segítés:     0, -Ft/óra


D.) Pitvaros község területén

            Gondozási óradíj:                                                                                      

 • személyi gondozás:0,- Ft/óra
 • szociális segítés:    0, -Ft/óra


E.) Királyhegyes község területén

            Gondozási óradíj:                                                            

 • személyi gondozás:735,- Ft/óra
 • szociális segítés:    735, -Ft/óra


F.) Ambrózfalva község területén

            Gondozási óradíj,                                                                        

 • személyi gondozás:300,- Ft/óra
 • szociális segítés:    300, -Ft/óra


G.) Nagylak község területén

            Gondozási óradíj:                                                                        

 • személyi gondozás:765 ,- Ft/óra
 • szociális segítés:    765, -Ft/óra

Tervezett gondozási napok száma valamennyi telephelyen: 251 nap