Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2016 (III.31.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló,a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 01 - 2016. 04. 01


C  S  A  N  Á  D  P  A  L  O  T  A


VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2016. (III.31.)


önkormányzati rendeletea személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló,

a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet

módosításáról

Záradék:

Kihirdetés ideje: 2016. március 31.

Hatálybalépés ideje: 2016. április 1.

Megalkotás napja: 2016. március 30.


                                                                                                 dr. Barna Angéla

                                                                                                          jegyző
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelete módosításáról a következőket rendeli:


1. §


(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.2. §


Ez a rendelet 2016. április 1-én lép hatályba.

Kovács Sándor                                                                dr. Barna Angéla

  polgármester                                                                           jegyző

A kihirdetés napja:

2016. március 31.Dr. Barna Angéla

         jegyző


                                   1. melléklet a 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez


„2. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez


AZ ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

1.) Csanádpalota – Kövegy község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

            Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással - számított díj -:  580,- Ft/adag

            Ebéd kiszállítással - -:                                                                      720,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítás költsége:   140,- Ft/adag


2.) Csanádalberti község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

            Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással                        j:    650,- Ft/adag

            Ebéd kiszállítással j:                                                                          805,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítás költsége:   155,- Ft/adag


3.) Nagyér község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

            Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással

                                                                                                          435,- Ft/adag

            Ebéd kiszállítással

                                                                                                                      435,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítási költség:   0,- Ft/adag


4.) Pitvaros község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

            Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással –

                                                                                                          430,- Ft/adag

            Ebéd kiszállítással                                                                           615,- Ft/adag

            A fenti díjból a kiszállítási költség:   185,- Ft/adag


5.) Királyhegyes község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

            Ebéd – saját elvitellel -:                                                                   660,- Ft/adag

            Ebéd kiszállítással                :                                                          660,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítási költség:   0,- Ft/adag


6.) Ambrózfalva község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

            Ebéd – helyben fogyasztással és saját elvitellel – :                        485,- Ft/adag

            Ebéd kiszállítással:                                                                          600,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítási költség:   115,- Ft/adag


7.) Nagylak község területét ellátó szolgáltatótól biztosított

            Ebéd – saját elvitellel:                                                         310,- Ft/adag

            Ebéd kiszállítással                                                                325,- Ft/adag

A fenti díjból a kiszállítási költség: 15,- Ft/adagTervezett ellátási napok száma valamennyi telephelyen:                  252 nap


                                                                                 2. melléklet a 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez3. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez


SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA


„NAPLEMENTE” Idősek Gondozóháza:

A./ Élelmezési térítés:

(napi háromszori étkezés)                                                                 736,- Ft/nap

B./ Intézményi elhelyezés:                                                                            2.564,- Ft/nap

            1.) Napi intézményi térítési díj összesen:                                          3.300,- Ft

            2.) Havi intézményi térítési díj                                                          99.000,- FtNappali ellátást nyújtó Klub

1.) Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9. szám alatti székhelyen:

                                                                                                            0,- Ft/nap

2.) Csanádalberti, Fő utca 27. szám alatti telephelyen                                0,- Ft/nap

3.) Nagyér, Petőfi Sándor utca 17. szám alatti telephelyen                        0,- Ft/nap

4.) Pitvaros, Kossuth utca 34. szám alatti telephelyen:                              0,- Ft/nap


Tervezett nyitvatartási napok száma 2016. évben valamennyi telephelyen:            252 nap                                   3. melléklet a 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez


4. számú melléklet a 7/2010. (V. 28.) ÖR. rendelethez


A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA


A.) Csanádpalota – Kövegy község területén

            Gondozási óradíj:                                                                           600,- Ft/óra


B.) Csanádalberti község területén

            Gondozási óradíj:                                                                           300,- Ft/óra

           

C.) Nagyér község területén

            Gondozási óradíj:                                                                           0,- Ft/óra        


D.) Pitvaros község területén

            Gondozási óradíj:                                                                           0,- Ft/óra         


E.) Királyhegyes község területén

            Gondozási óradíj:                                                                           735,- Ft/óra


F.) Ambrózfalva község területén

            Gondozási óradíj                                                                             300,- Ft/óra


G.) Nagylak község területén

            Gondozási óradíj:                                                                           765,- Ft/óraTervezett gondozási napok száma valamennyi telephelyen:                        252 napMellékletek