Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2019 (VIII.5.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2019 (VIII.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 06 - 2019. 08. 07

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában, (4) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 18. § (12) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


  1. §


A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.


  1. §


A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.


  1. §


A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Nyergesné Kovács Erzsébet                                                 Dudaszegné dr. Lajos Tímea

             polgármester                                                                                jegyző

                                                                                 
Záradék:


Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel közzétéve.


Csanádpalota, 2019. augusztus 5.


                                                                                              Dudaszegné dr. Lajos Tímea

                                                                                                             jegyző


Mellékletek