Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2006 (XI.10.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi, fogorvosi körzetek meghatározásáról

Hatályos: 2006. 11. 10

Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata

Képviselő-testülete

30/2006. (XI. 10.) ÖR.


 rendelete


a háziorvosi, fogorvosi körzetek meghatározásáról


Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. §. (2) bekezdésében  foglaltak alapján a háziorvosi, fogorvosi körzetek határairól az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §.


  1. A háziorvosi körzetek határa a következő:


  1. I. számú háziorvosi körzetbe a következő utcák tartoznak: Bajza, Ady Endre, Akácfa, Asztalos P. K., Béke, Csokonai, Deák Ferenc, Délibáb, Dinnyeföldek, Diófa, Erzsébet, Fecske, Fürdősor, Gyöngy, Jókai, József Attila, Kálmány L., Kelemen László tér, Lant, Maros, Nap, Pázsit, Petőfi, Rákóczi, Rozmaring, Sirály, Szabadság, Széchenyi, Szent István, Táncsics, Tompa, Tücsök, Vörösmarty, Zöldmező sor és Kövegy község teljes közigazgatási területe.


  1. II. számú háziorvosi körzetbe a következő utcák tartoznak: Arany János, Ág, Búza, Csalogány, Dózsa Gy. sor, Fészek, Gerbera, Gerle, Gyöngyvirág, Hattyú, Hadak, Hóvirág, Ibolya, Kossuth, Kossuth ltp, Muskátli, Nefelejcs, Pacsirta, Páva, Rezeda, Rózsa, Sas, Szegfű, Szél sor, Tulipán, Viola.


  1. §.


A fogorvosi körzet Csanádpalota és Kövegy községek közigazgatási területére terjed ki.


  1. §.


Ezen rendelet 2006. november 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a háziorvosi, fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) ÖR. rendelet hatályát veszti.


Csanádpalota, 2006. november 10.
           Kovács Sándor                                                             Erdélyi Sándorné dr.

             polgármester                                                                          jegyzőZáradék: A rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.


Csanádpalota, 2006. november 10.                                                                                   Erdélyi Sándorné dr.

                                                                                               jegyző