Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzatai rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 30 - 2017. 11. 30

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, illetve a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


1. §


Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 5/2016. (II. 29.) számú rendelete (továbbiakban Rendelet) 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól

  1. a kibocsájtó a közszolgáltató által igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon keletkezett vízfogyasztása után,
  2. az a természetes és jogi személy, akinek az ingatlanán lakóépület, építmény nincs és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csanádpalota, 2017. november 29.


Nyergesné Kovács Erzsébet                                                         dr. Keresztury Monika

     polgármester                                                                                 jegyzőZáradék:


A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2017. november 29. napján kihirdetve.

                                                                                              


Csanádpalota, 2017. november 29.


                                                                                              

                                                                                                              dr. Keresztury Monika

                                                                                                                                    jegyző

Mellékletek