Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 14/2000. (IV.28.) ÖR módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 27 - 2018. 04. 28

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A közterület használatáról szóló 14/2000. (IV.28.) ÖR. rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csanádpalota, 2018. április 26.Nyergesné Kovács Erzsébet                                           Dr. Keresztury Monika

       polgármester                                                                         jegyzőZáró rendelkezés:


A rendelet kihirdetésének napja: 2018. április 26.
Dr. Keresztury Monika

                                                                                                    jegyző
Mellékletek