Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 28/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2016. 07. 01

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 28/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeli el:

1. § Hatályát veszti Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 28/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az önkormányzat hirdetőjén történő kifüggesztéssel.