Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete Csanádpalota Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi, Városüzemeltetési és Turisztikai Bizottságvéleményének kikérésével az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:


 1. §Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló konszolidált zárszámadást a rendelet mellékleteiben részletezetteknek megfelelően:

             

Bevételi főösszeg:                                                                                       1.496.554.464 Ft

Kiadási főösszeg:                                                                                        1.093.521.111 Ft

összeggel hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi kiadásainak teljesítését a 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi bevételeinek teljesítését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerint, kiemelt előirányzatok szerint bontásban az 3. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerint, kiemelt előirányzatok szerint bontásban az 4. melléklet szerint jóváhagyja.

 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi maradvány kimutatását az 5. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi mérlegét a 6. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. §A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi eredménykimutatását a 7. melléklet szerint jóváhagyja. 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 8. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 9. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei vagyonának 2017. évi alakulását a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei pénzeszközeinek 2017. évi alakulását a 11. melléklet szerint jóváhagyja.


13. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi konszolidált beszámolóját a 12.-15. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
14. §


Ezen rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

                Nyergesné Kovács Erzsébet                                          Dr. Keresztury Monika

                            polgármester                                                                  jegyző


Záró rendelkezések:


Kihirdetve: 2018. május 31.                                                                                                     Dr. Keresztury Monika

                                                                                                                  jegyző

Mellékletek