Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 27

C  S  A  N  Á  D  P  A  L  O  T  A


VÁROS


ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2016. (V.27.)

önkormányzati rendelete
Csanádpalota Város Önkormányzata

2015. évi költségvetésének végrehajtásáról


Záradék:


A rendelet megalkotásának napja: 2016. május 25.

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 27.

A rendelet hatályba lépésének napja: 2016. május 28.


Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §

 Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló konszolidált zárszámadást a rendelet mellékleteiben  részletezetteknek megfelelően:

             

Bevételi főösszeg:                                                                                        1.665.594 eFt

              Költségvetési bevételek :.                                    1.174.781 eFt

              Finanszírozási  bevételek:                                       490.813 eFt


Kiadási főösszeg:                                                                                         1.220.026 eFt

              Költségvetési kiadások:                                       1.116.790 eFt

              Finanszírozási kiadások:                                         103.236 eFt

összeggel hagyja jóvá.


2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.


3. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi összesített bevételeit és kiadásait, valamint a konszolidált bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


4. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi működési és felhalmozási célú  kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


5.

§

A Képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4., 4/a., 4/b., mellékletek szerint jóváhagyja.


6. §

A Képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4/c. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.


7. §

A Képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerve 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület a Városi Könyvtár és a Kelemen László Művelődési Ház, mint költségvetési szervei 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


9. §

A Képviselő –testület az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 7., az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit  a 8. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.


11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat irányító szervi (konszolidált) mérlegét a 10., melléklet szerint jóváhagyja.


12. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint jóváhagyja.


13. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 2015. évi alakulását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.14. §


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Csanádpalota, 2016. május 25.
                          Kovács Sándor                                                       dr. Barna Angéla

                            polgármester                                                                 jegyzőKihirdetve:


Csanádpalota, 2016. május 27.dr. Barna Angéla

jegyző