Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2018 (VII.17.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2018 (VII.17.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 18 - 2018. 07. 19

 

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2018. (VII.17.)


önkormányzati rendeletea talajterhelési díjról szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet


módosításáról


Záradék:

A rendelet megalkotás napja: 2018. július 16.


A rendelet kihirdetve: 2018. július 17.


A rendelet hatályba lép: 2018. július 18.


                                                                                                                                                                               Dr. Keresztury Monika

                                                                                                            jegyzőCsanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, illetve a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:


1. §


Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 5/2016. (II. 29.) számú rendelete (továbbiakban Rendelet) 7. § az alábbi ponttal egészül ki:

5.) A díjfizető részére legfeljebb 500 000 forint összegű adótartozására évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetés engedélyezhető.


2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csanádpalota, 2018. július 16.Nyergesné Kovács Erzsébet                                                        Dr. Keresztury Monika

     polgármester                                                                                jegyzőZáradék:


A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2018. július 17. napján kihirdetve.

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                              Dr. Keresztury Monika

                                                                                                                            jegyző
Mellékletek