Mikepércs község képviselő testületének 17/2017 (IX.29..) önkormányzati rendelete

az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésének szabályairól szóló 14/2005. (IX.12.) sz. KT rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 10. 01Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2017.  (IX.29.) számú rendelete


az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésének szabályairól szóló 14/2005. (IX.12.) sz. KT rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Mikepércs Községi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Hatályát veszti az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésének szabályairól szóló 14/2005. (IX.12.) sz. KT rendelet.

2. §


A rendelet 2017. október 01. napján lép hatályba.


Mikepércs, 2017. szeptember 29.


dr. Vántus Tamás   s.k.                         ph.                               Tímár Zoltán s.k.

              jegyző                                                                           polgármester


A rendelet kihirdetve: 

Mikepércs, 2017. szeptember 29.


                                                                                                     dr. Vántus Tamás s.k.

                                                                                                                    jegyző