Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.2.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek a kialakításáról

Hatályos: 2017. 05. 03

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alapellátást végző orvos és védőnő, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, továbbá a Magyar Orvosi Kamara területi szervezetének a véleményét kikérve a következőket rendeli el:


1. §    (1)     Újbarok község közigazgatási területe egy háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetet alkot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet területéhez tartozik Szár község és Újbarok község teljes közigazgatási területe.

(3)    A háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás körzete megegyezik az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott háziorvosi, házi gyermekorvosi körzettel.

(4)     A háziorvosi, házi gyermekorvosi feladat közös ellátásának feltételeit Szár Községi Önkormányzat és Újbarok Községi Önkormányzat feladat-ellátási megállapodásban rögzíti.


2. §    (1)     Újbarok község közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott fogorvosi körzet területéhez tartozik Szár község, Bodmér község, Szárliget község és Újbarok község teljes közigazgatási területe.

(3)    A fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás körzete megegyezik az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott fogorvosi körzettel.

(4)     A fogorvosi feladat közös ellátásának feltételeit Szár Községi Önkormányzat, Bodmér Község Önkormányzata, Szárliget Község Önkormányzata és Újbarok Községi Önkormányzat feladat-ellátási megállapodásban rögzíti.


3. §    (1)     Újbarok község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott védőnői körzet területéhez tartozik Szár község és Újbarok község teljes közigazgatási területe.

(3)     A védőnői feladat közös ellátásának feltételeit Szár Községi Önkormányzat és Újbarok Községi Önkormányzat feladat-ellátási megállapodásban rögzíti.


4. §    (1)     Újbarok község közigazgatási területe egy iskola-egészségügyi körzetet alkot.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott iskola-egészségügyi körzet területéhez tartozik Újbarok község teljes közigazgatási területe.


5. §    (1)     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)     Hatályát veszti az egészségügyi alapellátások körzeteinek a kialakításáról szóló 10/2016. (VII. 11.) önkormányzati rendelet.
               Schnobl Ferenc                                                                Dr. Riegelman Henrik
                   polgármester                                                                              jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. május 2. napján került kihirdetésre.                                                                                                         Dr. Riegelman Henrik
                                                                                                                    jegyző