Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018 (XII.3.) önkormányzati rendelete

a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 7/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 12. 04 - 2018. 12. 05

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. § Hatályát veszti Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 7/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Schnobl Ferenc                                                               Dr. Riegelman Henrik

             polgármester                                                                              jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet 2018. december 3. napján került kihirdetésre.


                                                                                                   Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                               jegyző