Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete

Az ültetési távolságokra vonatkozó előírásokról szóló 5/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 12. 01 - 2016. 12. 02

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. § Hatályát veszti Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az ültetési távolságokra vonatkozó előírásokról szóló 5/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelete.


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


           Schnobl Ferenc                                                                   Dr. Riegelman Henrik

             polgármester                                                                                     jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. november 30-án került kihirdetésre.


                                                                                                          Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                        jegyző