Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2016. (IV. 5.) önkormányzati rendeletének a módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 01 - 2016. 12. 02

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2016. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


            Schnobl Ferenc                                                                  Dr. Riegelman Henrik

polgármester                                                                                   jegyzőKihirdetési záradék: A rendelet 2016. november 30-án került kihirdetésre.


                                                                                                        Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                     jegyző

Mellékletek