Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (V.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2016. (IV. 5.) önkormányzati rendeletének a módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 08 - 2018. 05. 09

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2016. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.


2. §    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Schnobl Ferenc                                                                  Dr. Riegelman Henrik

polgármester                                                                                 jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet 2018. május 7. napján került kihirdetésre.                                                                                                        Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                      jegyző


Mellékletek