Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (V.11.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról és eljárásokról, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2015. 05. 12 - 2015. 05. 13


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és eljárásokról, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
      Schnobl Ferenc                                                                           Dr. Riegelman Henrik

          polgármester                                                                                       jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. május 11.

                                                                      Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                      jegyző