Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 10/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2015. 12. 18 - 2015. 12. 19

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. § Hatályát veszti Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól szóló 10/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete.


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
           Schnobl Ferenc                                                                       Dr. Riegelman Henrik

             polgármester                                                                                      jegyző
A rendeletet kihirdetve: 2015. december 17.                                                                                                          Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                        jegyző