Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2016. (IV. 05.) önkormányzati rendeletének a módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 03 - 2016. 05. 04

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Újbarok Községi Önkormányzat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2016. (IV. 05.) önkormányzati rendeletének 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.



2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.





                       Schnobl Ferenc                                                     Dr. Riegelman Henrik

                         polgármester                                                                    jegyző





A rendelet kihirdetve: 2016. május 2.




                       

                                                                                                       Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                 jegyző


Mellékletek