Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelete

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete és Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről és a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 10/2011. (V. 11.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2015. 12. 01 - 2015. 12. 02

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. § Hatályát veszti Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete.


2. § Hatályát veszti Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről és a közszolgálati tisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 10/2011. (V. 11.) önkormányzati rendelete.


3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                       Schnobl Ferenc                                                                   Dr. Riegelman Henrik

                          polgármester                                                                                   jegyző
A rendeletet kihirdetve: 2015. november 30.                                                                                                          Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                        jegyző