Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (VII.11.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek a kialakításáról

Hatályos: 2016. 07. 12 - 2017. 05. 02


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet és a Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérve a következőket rendeli el:


1. § (1)   Újbarok község közigazgatási területe egy felnőtt és gyermek háziorvosi körzetet alkot.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott háziorvosi körzet területéhez tartozik Szár község és Újbarok község teljes közigazgatási területe.


(3)   A háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás körzete megegyezik az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott háziorvosi körzettel.


(4)   A háziorvosi feladat közös ellátásának feltételeit Szár Községi Önkormányzat és Újbarok Községi Önkormányzat feladat-ellátási megállapodásban rögzíti.2. § (1)   Újbarok község közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott fogorvosi körzet területéhez tartozik Szár község, Bodmér község, Szárliget község és Újbarok község teljes közigazgatási területe.


(3)   A fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás körzete megegyezik az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott fogorvosi körzettel.(4)   A fogorvosi feladat közös ellátásának feltételeit Szár Községi Önkormányzat, Bodmér Község Önkormányzata, Szárliget Község Önkormányzata és Újbarok Községi Önkormányzat feladat-ellátási megállapodásban rögzíti.3. § (1)   Újbarok község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.


(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott védőnői körzet területéhez tartozik Szár község és Újbarok község teljes közigazgatási területe.


(3)   A védőnői feladat közös ellátásának feltételeit Szár Községi Önkormányzat és Újbarok Községi Önkormányzat feladat-ellátási megállapodásban rögzíti.4. § (1)   Újbarok község közigazgatási területe egy iskola-egészségügyi körzetet alkot.


(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott iskola-egészségügyi körzet területéhez tartozik Újbarok község teljes közigazgatási területe.


5. § (1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2)   Hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 15/2012. (X. 30.) önkormányzati rendelet.
          Dr. Riegelman Henrik                                                              Schnobl Ferenc

                      jegyző                                                                              polgármester

Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. július 11. napján került kihirdetésre.

                                                                                                     Dr. Riegelman Henrik

                                                                                                                    jegyző