Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.27.) önkormányzati rendelete

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2020. (I.24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 5/2016 (IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 27

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet 52. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:


  • (2)     A polgármester a Szári Közös Önkormányzati Hivatal Újbaroki Ügyfélszolgálati Kirendeltségének (2066 Újbarok, Fő utca 33.) hivatali helyiségében minden szerdán 1600-1800 óráig fogadóórát tart.


2.§ Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.                      Dr. Csala Judit                                                   Schnobl Ferenc

                            jegyző                                                               polgármester