Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 5/2016 (IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 27 - 2020. 01. 30

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 5/2016 (IV.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.01.27.

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 52. § (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

- (2) A polgármester a Szári Közös Önkormányzati Hivatal Újbaroki Ügyfélszolgálati Kirendeltségének (2066 Újbarok, Fő utca 33.) hivatali helyiségében minden szerdán 1600-1800 óráig fogadóórát tart.

2. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.