Mikepércs község képviselő testületének 17/2016 (X.20..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (X. 20.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016. (III. 31.) számú rendeletének módosítása

Hatályos: 2016. 10. 21

Mikepércs Községi Önkormányzat

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2016.  (X. 20.) számú rendelete


a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért,   a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért   fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016.  (III. 31.) számú rendeletének módosításaMikepércs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában,  92/B § (1) bekezdés a) pontjában, 115. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában, 151. § (2f) bekezdésében   kapott felhatalmazás alapján  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:  

1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért,   a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért   fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016.  (III. 31.) számú rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. számú mellékletének helyébe az alábbi 1. számú melléklet lép:


  1. számú melléklet a 5/2016. (III.31.) KT számú rendelethez    


Az étkeztetés intézményi  térítési díja 2016. május 1-től:

étkezés intézményi térítési díja Ft-ban

kiszállításos étkezés intézményi térítési díja Ft-ban

570

725


Az étkeztetés  személyi térítési díjának  összege 2016. május 1-től:


Jövedelem Ft/hó

Étkezés

Ft/adag

Kiszállítással

Ft/adag

25.000 alatt

157,5

181

25.001  -  35.000

197

236

35.001  -  50.000

275,6

330,7

50.001 –  70.000

354,3

425,2

70.001 –  90.000

393,7

472,4

90.001 -  110.000

417,3

511,8

110.001 - 130.000

433

543,3

130.001 – 150.000

472,4

590,6

150.001 felett  

570,1

725,2


A mellékletben szereplő térítési díjak nettó árak, azok az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 82. §-a szerint meghatározott ÁFA mértéket nem tartalmazzák.


(2) A rendelet 2. számú mellékletének helyébe az alábbi 2. számú melléklet lép:


2. számú melléklet a  5/2016. (III.31.) KT számú rendelethez:


A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0 Ft.


(3) A rendelet 3. számú mellékletének helyébe az alábbi 3. számú melléklet lép:


3. számú mellékelt a 5/2016. ( III.31.) KT számú rendelethez:


A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja és szolgáltatási önköltsége 2016. május 1-től:intézményi térítési díj

bölcsőde

410 Ft

óvoda

410 Ft

napközi

410 Ft

menza271 Ft


A mellékletben szereplő térítési díjak nettó árak, azok az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 82. §-a szerint meghatározott ÁFA mértéket nem tartalmazzák.


(4) A rendelet 4. számú mellékletének helyébe az alábbi 4. számú melléklet lép:


4. számú melléklet a 5/2016. ( III.31.) KT számú rendelethez:


A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja és szolgáltatási önköltsége 2016. május 1-től:


A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 0 Ft.

Hatályukat vesztő rendelkezések


2 . §


Hatályát veszti a rendelet 1. §. c) pontja, 7. §-a, 8.§-a, 5. számú és 6. számú melléklete.

Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet 2016. október 21-én lép hatályba.


dr. Vántus Tamás   s.k.                                                        Tímár Zoltán s.k.

              jegyző                                                                          polgármester