Mikepércs község képviselő testületének 8/2002 (VI.3..) önkormányzati rendelete

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított 2000. évi törvény helyi végrehajtására

Hatályos: 2016. 04. 29 - 2016. 08. 17

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2002. (VI.03.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


AZ ÖNÁLLÓ ORVOSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ

2001. ÉVI CVII. TÖRVÉNNYEL MÓDOSÍTOTT 2000. ÉVI

TÖRVÉNY

HELYI VÉGREHAJTÁSÁRA


- egységes szerkezetben -

Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§-ában foglaltak alapján

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított

2000. évi  II. törvény helyi végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja

1.§


A rendelet hatálya Mikepércs Község közigazgatási területére terjed ki.

2.§


(1) Mikepércs Községben két háziorvosi és egy gyermekorvosi körzet működik, amelyből az 1-es körzet felnőtt körzetként, a 2-es körzet vegyes körzetként, a 3-as körzet gyermekorvosi körzetként biztosítja a lakosok ellátását.

(2) Az 1-es, 2-es és a 3-as körzethez tartozó utcák felsorolását a rendelet A/1-es melléklete tartalmazza.

(3) A fogászati tevékenység ellátása egy körzetben folytatható. Mikepércs Község közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.

3.§


A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.


P.H.Kerekes Ferenc sk.                                      Tiliczky Lászlóné sk.

   polgármester                                                         jegyzőA rendelet kihirdetve: 2002.06.04.

Az alaprendeletet módosító 16/2008. (X.06.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2008. október 06-án.

Az alaprendeletet módosító 8/2016. (IV.28.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2016. április 28-án.


                                                                                                                  dr. Vántus Tamás sk.

                                                                                                                           jegyző