Mikepércs község képviselő testületének 1/2016 (I.28.) önkormányzati rendelete

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2016. (I.28. ) számú rendelete A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 29


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testületének

1/2016. (I.28. ) számú rendelete


A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, tekintettel a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjának felhatalmazása alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§


A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2015. (II.03.) számú KT rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 6/A.§-al egészül ki:


A több mint negyedszázados önkormányzati intézményrendszerben a helyi közügyek ellátása terén nyújtott kiemelkedő munka elismeréséért kitüntető cím


6/A. §.


(1) A több mint negyedszázados önkormányzati intézményrendszerben a helyi közügyek ellátása terén nyújtott kiemelkedő munka elismeréséért kitüntető cím adományozható annak az önkormányzatnál, vagy intézményeinél tevékenykedő személynek, aki aktív és kiemelkedő munkásságával hozzájárult a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok magas színvonalon történő ellátásához, ezáltal az önkormányzatiság és az önkormányzati intézményrendszer elismerő megítéléséhez.

(2) Évente maximum négy, a több mint negyedszázados önkormányzati intézményrendszerben a helyi közügyek ellátása terén nyújtott kiemelkedő munka elismeréséért kitüntető cím adományozható, a kitüntető címet Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete adományozza.

(3) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehetnek:

a.) az önkormányzati intézmények vezetői

b.) a Képviselő-testület bizottságai,

c.) az önkormányzati képviselők,

d.) a polgármester,

e.) a jegyző.

(4) A több mint negyedszázados önkormányzati intézményrendszerben a helyi közügyek ellátása terén nyújtott kiemelkedő munka elismeréséért kitüntető cím adományozásával díszoklevél és pénzjutalom jár. A díszoklevél Mikepércs címerén kívül tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi határozat számát, a kitüntetett nevét, az adományozás alapjául szolgáló munkásság rövid megjelölését, a polgármester és a jegyző aláírását, a Mikepércs Községi Önkormányzat pecsétjét.

(5) Pénzjutalomként a kitüntető cím birtokosát a polgármester havi bruttó illetményének  50 %-a illeti meg.

(6) A több mint negyedszázados önkormányzati intézményrendszerben a helyi közügyek ellátása terén nyújtott kiemelkedő munka elismeréséért kitüntető cím birtokosairól a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 

2.§


A rendelet 2016. január 29-én lép hatályba.
Tímár Zoltán s.k.                               ph.                               dr. Vántus Tamás s.k.

   polgármester                                                                                            jegyző