Mikepércs község képviselő testületének 8/2002 (VI.3..) önkormányzati rendelete

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított 2000. évi törvény helyi végrehajtására

Hatályos: 2002. 06. 03 - 2008. 10. 05

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


8/2002. (VI.03.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


AZ ÖNÁLLÓ ORVOSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ

2001. ÉVI CVII. TÖRVÉNNYEL MÓDOSÍTOTT 2000. ÉVI

TÖRVÉNY

HELYI VÉGREHAJTÁSÁRA

Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§-ában foglaltak alapján

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított

2000. évi  II. törvény helyi végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja

1.§


A rendelet hatálya Mikepércs Község közigazgatási területére terjed ki.

2.§


(1) Mikepércs Községben két háziorvosi körzet működik.

(2) Az 1-es és 2-es körzethez tartozó utcák felsorolását a rendelet A/1-es mellékletet tartalmazza.

3.§


A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.


P.H.Kerekes Ferenc sk.                                      Tiliczky Lászlóné sk.

   polgármester                                                         jegyzőA rendelet kihirdetve: 2002.06.04.

Mellékletek