Mikepércs község képviselő testületének 13/2019 (VII.18..) önkormányzati rendelete

Mikepércs község képviselő testületének 13/2019 (VII.18..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 19

Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének13/2019. (VII. 18. ) számú KT rendeleteA pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításárólMikepércs Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában 26. § - ában, 32. § (3)  bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §  1. A pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14/B §

(4 ), (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(4) A kérelemben rögzíteni kell a támogatásra jogosító gyermek adatait, valamint nyilatkozni kell arról, hogy  a családban együtt élőknek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelme nem haladja meg a 14/B § (2) bekezdésében meghatározott összeget.


(5)  A támogatás mértéke gyermekenként egyszeri 15.000 Ft pénzbeli támogatás és 20.000 Ft értékű babaápolási termékcsomag.​2.§

Záró rendelkezések
A rendelet 2019. július 19-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2018. december 31. napját követően született gyermekekre kell alkalmazni.    

Mikepércs, 2019.  július 18.

            Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                       dr. Vántus Tamás s.k.

               polgármester                                                                                     jegyző