Böhönye Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 29/2013.(XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 01 - 2020. 06. 16

Böhönye Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. § alapján alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra és az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés a.) pontja, a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) bekezdése, valamint 132.§ (4) bekezdésére figyelemmel Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:


  1. §

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 29/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 40. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

 „(6) Az (5) bekezdésben írt térítési díjon felül keletkező csomagolási, dobozolási és házhozszállítási költséget az Önkormányzat napi 165.- forint összegben átvállalja a térítési díj megfizetésére kötelezettől.”.


  1. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a veszélyhelyzet fenn állásától, annak megszűnéséig kell alkalmazni.               Zsoldos Márta Piroska                                                        Dr. Sitkei Lukács

                   polgármester                                                                        jegyző