Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 28

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege


3. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a következőképpen:


a; 464.139 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                                   459.304 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                  4.835 e Ft.


b; 579.416 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel                                  578.904 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                                   512 e Ft.

állapítja meg.


(1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


(2) Böhönye Község Önkormányzat 2015. évi bevételeinek mérlegszerű bemutatása e rendelet 3. melléklete szerint, valamint 2015. évi kiadásainak mérlegszerű bemutatása e rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.


(3) A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételeinek mérlegszerű bemutatása e rendelet 4. melléklete szerint, valamint 2015. évi kiadásainak mérlegszerű bemutatása e rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.


(4) A képviselő – testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A képviselő- testület a felhalmozási kiadások célonként a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(6) A képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi létszám adatait e rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.


(7) A képviselő – testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásinak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.


4.§.


A képviselő – testület Böhönye Község Önkormányzatának összevont vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet szerint, a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján nettó 1.424.499 e Ft. mérlegfőösszeggel hagyja jóvá.


5.§.


A képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.


6.§.


A képviselő – testület az önkormányzat a 2015. december 31–i állapot szerinti maradvány kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


7.§.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Böhönye, 2016. április 30.                        Zsoldos Márta Piroska                                   Vezér Ákos

                                   polgármester                                         jegyzőKihirdetve:2016.05.27.                                                                                              Vezér Ákos

                                                                                                 jegyző