16/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 7/2008. (IX.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2013. 11. 25Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2013.(XI.22.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 7/2008.(IX.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésérőlEcséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv.13.§(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 7/2008.(IX.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről a következőket rendeli el.


1.§ (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 7/2008.(IX.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) hatályon kívül kerül.


(2) A R. szabályai alapján megállapított, még folyósított ellátások a lejárati idejükig tovább folyósítandók.


2. § E rendelet 2013. november 25-én lép hatályba.